ČSN 49 2401 (492401) Zrušená norma

Preglejované dosky. Základné a spoločné ustanovenia

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Článek 5 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti MZ ČR a MZ SR na základě jejich požadavku. Norma platí pro základní a společná ustanovení na překližkové desky definované v ČSN 49 0008. V čl.3.5 norma stanoví: "Při použití v interiérech nesmí z překližek unikat škodliviny v nadlimitních hodnotách podle příslušných hygienických předpisů. Zezávazněný čl. 5 se týká zkoušení, a to: Čl.5.1: Zkouška rozměrů (tloušťky, délky, šířky), odchylek rovnosti a odchylek pravoúhlosti překližkových desek se zjišťuje podle ČSN 49 2402. Čl.5.2: Výběr zkušebních desek za účelem zjištění fyzikálních a mechanických vlastností se provádí podle ČSN 49 0170. Fyzikální a mechanické vlastnosti desek se zjišťují podle příslušných zkušebních ČSN. Čl.5.3: Jakost překližkových desek podle vzhledu se posuzuje podle dovolených vad dřeva a vad opracování, které jsou stanoveny v příslušných předmětných normách. Čl.5.4: Vlhkost desek se může zjišťovat elektrickým vlhkoměrem po vyhodnocení korelace vlhkosti zjištěné váhovou metodou a elektrickým vlhkoměrem. Ve sporných případech se zjišťuje váhovou metodou podle ČSN 49 0143. Poznámka recenzenta: Důvod zazávaznění čl. 5 oběma ministerstvy zdravotnictví nepochopil. Dále jsou normalizovány požadavky na dodávání, dopravu a skladování. ČSN 49 2401 byla vydána v srpnu 1993. Nahradila ČSN 49 2401 z 22.12.1972.

Označení ČSN 49 2401 (492401)
Katalogové číslo 32147
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1993
Datum účinnosti 1. 9. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963321479
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN EN 636-1 (492419)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 24 01
  • ČSN 492401
  • ČSN 49 24 01 : 1993
  • ČSN 492401:1993
  • ČSN 49 2401:1993