ČSN EN 61811-50 (353425) Zrušená norma

Elektromechanická dvoustavová relé - Část 50: Dílčí specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato dílčí specifikace platí pro relé TELECOM stanovené jakosti. Relé podle této normy se užívají v telekomunikační technice. Jako dvoustavová elektromechanická relé jsou však vhodná i pro určitá užití v průmyslu a jiných oborech. Norma specifikuje elektromechanická dvoustavová relé typu TELECOM stanovené jakosti, popisuje termíny a definice, značení, postupy hodnocení jakosti, sled provádění jednotlivých zkoušek. Podrobné plány zkoušek jsou obsaženy ve vzorových předmětových specifikacích, které tuto specifikaci doplňují. EN má 4 strany a IEC 22 stran anglického textu včetně 1 obrázku a 3 tabulek.

Označení ČSN EN 61811-50 (353425)
Katalogové číslo 66673
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 3. 2003
Datum účinnosti 1. 4. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963666730
Změny a opravy Z1 10.15t
Norma byla zrušena k 4. 3. 2018
a nahrazena ČSN EN 61811-1 ed. 2 (353412)
Tato norma nahradila ČSN EN 116500 (353425) z března 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61811-1 ed. 2 (353412)
Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace