Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1836 (832437) Zrušená norma

Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční brýle a protisluneční filtry pro všeobecné použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8324 Ochrana očí

ICS: 13.340.10 Ochranné oděvy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1836:1997. Evropská norma EN 1836:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje fyzikální vlastnosti (mechanické, optické atd.) protislunečních brýlí a protislunečních filtrů s jmenovitou hodnotou optické mohutnosti rovnou nule, které nepatří mezi korekční čočky. Takové brýle mají chránit zrak před slunečním zářením a jsou určeny pro všeobecné použití při společenských a soukromých příležitostech, včetně použití v silničním provozu a při řízení. Návod k volbě a použití těchto filtrů jsou uvedeny v příloze A. Pro protisluneční brýle a protisluneční filtry pro průmyslové použití platí (ČSN) EN 166:1995 a (ČSN) EN 172:1994. Tato norma neplatí pro filtry na ochranu před zářením emitovaným umělými zdroji, které se používají v soláriích. Pro takové filtry platí (ČSN) EN 170:1992. Tato norma též neplatí pro lyžařské brýle, na které se vztahuje (ČSN) EN 174:1996, nebo jiné ochranné brýle užívané ve volném čase. Tato norma neplatí pro protisluneční brýle a protisluneční filtry které předepisují lékaři ke ztlumení slunečního záření. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky na filtr, kapitolu 5 - Požadavky na kompletní protisluneční brýle, kapitolu 6 - Zkoušení a kapitolu 7 - Informace pro uživatele a značení. Konečně norma obsahuje informativní Přílohu A, normativní Přílohu B, C, D a informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je ( jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS." (Tato ustanovení jsou formou tabulky v normě uvedena.) "Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1836 (83 2437) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN EN 1836 (832437)
Katalogové číslo 52039
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963520391
Změny a opravy A1 4.02t, A2 6.04t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN 1836 (832437)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy