ČSN EN 1439 (078441) Zrušená norma

Přepravní vratné ocelové svařované lahve určené k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Postup pro zkoušky před plněním, v jeho průběhu a po naplnění

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1439:1996. Evropská norma EN 1439:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví podmínky pro provádění zkoušek vratných ocelových svařovaných lahví určených k přepravě LPG (liquefied petroleum gas) před plněním, v jeho průběhu a po naplnění. Tato norma platí pro vratné ocelové svařované lahve určené k přepravě LPG o vodním objemu od 0,5 l do 150 l včetně. Tato norma se nevztahuje na lahve trvale instalované ve vozidlech, zařízeních a plnicích stanicích. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Třídění lahví před plněním, kapitolu 5 - Posouzení vadných a poškozených lahví, kde jsou tabelární formou uvedeny popisy zjištěných vad a kritéria pro vyřazení takových lahví, dále kapitolu 6 - Základní podmínky plnění, kapitolu 7 - Kontroly po naplnění. Norma dále obsahuje normativní Přílohu A a informativní Přílohu B, C a Přílohu NA. ČSN EN 1439 (07 8441) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN EN 1439 (078441)
Katalogové číslo 51915
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963519159
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 1439 (078441)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)