ČSN (normy i změny) z června 1998

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7626-5 (011416) - červen 1998

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci

340 Kč

ČSN ISO 8253-1/změna Z1 (011635) - červen 1998

Akustika. Audiometrické vyšetřovací metody. Část 1: Základní prahová audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8253-2/změna Z1 (011635) - červen 1998

Akustika. Audiometrické vyšetřovací metody. Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61063 (011672) - červen 1998

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného parními turbinami a jimi poháněnými stroji

230 Kč

ČSN EN ISO 2162-1 (013210) - červen 1998

Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 1: Zobrazování

190 Kč

ČSN ISO 2203/změna Z1 (013215) - červen 1998

Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol

32 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 8501-2 (038221) - červen 1998

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

382 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 25817/změna Z1 (050110) - červen 1998

Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti (ISO 5817:1992)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 30042/změna Z1 (050111) - červen 1998

Svarové spoje hliníku a jeho svařitelných slitin zhotovené obloukovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1326 (052125) - červen 1998 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Malé soupravy pro svařování a tvrdé pájení plamenem

230 Kč

22 Nástroje

ČSN EN 1083-1 (224801) - červen 1998

Rotační drátěné kartáče - Část 1: Definice a termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1083-2 (224802) - červen 1998

Rotační drátěné kartáče - Část 2: Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1525 (268850) - červen 1998

Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky bez řidiče a jejich systémy

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 1300 (281300) - červen 1998 aktuální vydání

Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.02t, Z2 12.06t

404 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2570 (311870) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie - Technická specifikace

340 Kč

ČSN EN 2985 (311871) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu A

125 Kč

ČSN EN 2986 (311872) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu B

125 Kč

ČSN EN 2987 (311873) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu C

125 Kč

ČSN EN 2988 (311874) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu D

125 Kč

ČSN EN 2991 (311875) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu E

125 Kč

ČSN EN 2993 (311876) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu F

125 Kč

ČSN EN 2157-1 (312181) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel - Předvýrobky pro kování a výkovky - Technická specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 2157-2 (312182) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel - Předvýrobky pro kování a výkovky - Technická specifikace - Část 2: Předvýrobky pro kování

125 Kč

ČSN EN 2157-3 (312183) - červen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel - Předvýrobky pro kování a výkovky - Technická specifikace - Část 3: Vzorové a sériové výkovky

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 674-1/změna Z1 (346573) - červen 1998

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN 34 7473/změna A1 (347473) - červen 1998

Pryžové výtahové kabely kruhového průřezu pro normální použití

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61325 (348121) - červen 1998

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro stejnosměrné systémy - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 175500 (354607) - červen 1998

Dílčí specifikace - Příslušenství kabelových vývodů pro konektory včetně kvalifikačního schválení a schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-4-102 (354621) - červen 1998

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 102: Předmětová specifikace pro dvě samostatné připojovací části konektorů pro vícenásobné užití v zasouvacích jednotkách s předběžným středěním, kódováním a předstihem a opatřené metrickou sítí podle IEC 60917

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190116 (358751) - červen 1998

Rodová specifikace - Číslicové integrované obvody AC MOS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 357/změna A8 (360160) - červen 1998

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 357/změna A9 (360160) - červen 1998

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60901 (360277) - červen 1998 aktuální vydání

Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.98t, A2 6.01t, A3 3.05t, A4 9.08t, A5 9.12t, A6 6.18t

6 990 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z9 (360340) - červen 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

350 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z8 (360340) - červen 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

340 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z10 (360340) - červen 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

550 Kč

ČSN EN 60730-2-5/Cor.1 (361960) - červen 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50091-2/Cor.1 (369065) - červen 1998

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky EMC

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 7498-3 (369614) - červen 1998 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model: Pojmenování a adresování

350 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642) - červen 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.00t, Amd.1 2.00t

800 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642) - červen 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 8892 (461037) - červen 1998 aktuální vydání

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení celkového zbytkového hexanu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.99t

157 Kč

ČSN EN ISO 9289 (461039) - červen 1998 aktuální vydání

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení volného zbytkového hexanu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.99t

222 Kč

ČSN 46 1085-1 (461085) - červen 1998

Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE)

125 Kč

ČSN 46 3173 (463173) - červen 1998

Fenykl sladký

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 7932/změna Z1 (560092) - červen 1998

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu Bacillus cereus. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 13722 (560129) - červen 1998

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu Brochotrix thermosphacta - Technika počítání kolonií

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN 12119 (643154) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z polyethylenu (PE) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti teplotním cyklům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1680 (643155) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily pro polyethylenové potrubní systémy - Stanovení netěsnosti před a po ohybu zkušebním mechanismem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1704 (643157) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti celistvosti ventilů opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1716 (643158) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) navrtávací objímky s paralelním vývodem - Stanovení rázové odolnosti navrtávací objímky s paralelním vývodem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3993 (656105) - červen 1998 aktuální vydání

Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru

190 Kč

ČSN EN ISO 7536 (656182) - červen 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability benzinu - Metoda indukční periody

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN ISO 10286/změna Z1 (690008) - červen 1998

Láhve na plyny. Terminologie

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 976-1 (698976) - červen 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0540-3/změna Z2 (730540) - červen 1998

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0540-4/změna Z2 (730540) - červen 1998

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0543-1 (730543) - červen 1998

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6230 (756230) - červen 1998 aktuální vydání

Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1082-1 (832351) - červen 1998

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva

440 Kč

ČSN EN 344/změna A1 (832500) - červen 1998

Požadavky a zkušební metody na bezpečnostní, ochrannou a pracovní obuv pro profesionální použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 345/změna A1 (832501) - červen 1998

Specifikace bezpečnostní obuvi pro profesionální použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 346/změna A1 (832502) - červen 1998

Specifikace ochranné obuvi pro profesionální použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 347/změna A1 (832503) - červen 1998

Specifikace pracovní obuvi pro profesionální použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10155 (834616) - červen 1998

Stacionární zdroje emisí - Automatizovaný monitoring hmotnostní koncentrace částic - Charakteristiky, zkušební metody a specifikace

230 Kč

ČSN ISO 7935 (834701) - červen 1998

Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod

230 Kč

ČSN ISO 10849 (834704) - červen 1998

Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku - Charakteristiky automatických měřicích metod

340 Kč

ČSN ISO 10780 (834772) - červen 1998

Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti v průtoku plynů v potrubí

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1644-1 (854260) - červen 1998

Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely - Část 1: Netkané textilie používané při výrobě obvazových materiálů

230 Kč

ČSN EN ISO 13397-3 (856015) - červen 1998 aktuální vydání

Paradontální kyrety, nástroje na zubní kámen, exkavátory - Část 3: Nástroje na zubní kámen - Typ H

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 705-1 ed. 1 (875508) - červen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 705-2 ed. 1 (875508) - červen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 760 ed. 1 (875509) - červen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Autentizační modul DECT (DAM) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 792 ed. 1 (875511) - červen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Implementace faksimilních zařízení skupiny 3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 787 ed. 1 (875512) - červen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přístup DECT do GSM přes ISDN - Všeobecný popis požadavků na služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 788 ed. 1 (875513) - červen 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přístup DECT do GSM přes ISDN - Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 715 ed. 1 (875801) - červen 1998

Koncová zařízení (TE) - Reprezentace výměny zápisu MHEG (MHEG-SIR)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 762 ed. 1 (875803) - červen 1998

Koncová zařízení (TE) - Videotelefonní referenční koncové zařízení - datové spojení využívající vnitropásmové signalizace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 709 ed. 2 (877567) - červen 1998

Koncová zařízení (TE) - Služba rozšířeného rozhraní člověk-stroj pro služby Videotexu a multimediálního/hypermediálního vyhledávání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 417-3-1 ed. 1 (878525) - červen 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-4-1 ed. 1 (878525) - červen 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrsty cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 6010/změna Z1 (916010) - červen 1998

Úschovné objekty. Zkušební metody a klasifikace odolnosti proti vloupání. Skříňové a komorové trezory

32 Kč

97 Výměna dat

ČSN 97 1005-2 (971005) - červen 1998

Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně

440 Kč