ČSN EN 1080 (832167) Zrušená norma

Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti

ČSN EN 1080 Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1080:1997. Evropská norma EN 1080:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro přilby určené pro malé děti ve věku do sedmi let, které se v prostředí bez motorových vozidel zabývají činnostmi spojenými s rizikem úrazu hlavy. Požadavky a odpovídající zkušební metody jsou stanoveny pro: - konstrukci včetně zorného pole, - odolnost proti nárazu (schopnost tlumení nárazu), - vlastnosti náhlavní vložky (vnitřní výstroje), včetně podbradního pásku, upevňovacího zařízení a samouvolňovacího zařízení, - značení a údaje pro uživatele. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkoušení, kapitolu 6 - Značení, kapitolu 7 - Návod k používání. Za pozornost stojí ustanovení čl.4.1 - Materiály, kde se uvádí, že "pro části přilby, které přicházejí do styku s pokožkou nesmí být použity materiály, o nichž je známo, že by mohly podléhat změnám při dotyku s potem nebo látkami obsaženými v kosmetických (toaletních) prostředcích. Nesmí být použity materiály, o nichž je známo, že způsobují podráždění pokožky a mají alergizující účinek." Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohu A a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. (Příslušné články jsou v tabulce přílohy ZA vyjmenovány.) Shoda s v tabulce uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1080 (83 2167) byla vydána v červnu 1998.

Označení ČSN EN 1080 (832167)
Katalogové číslo 51785
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963517858
Změny a opravy UR 8.98, A1 4.03t, A2 7.06t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2013
a nahrazena ČSN EN 1080 (832167)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)