Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 738-1 (852750) Zrušená norma

Redukční ventily k použití s lékařskými plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji k měření průtoku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 738-1 (852750)
Katalogové číslo 51834
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963518343
Změny a opravy A1 2.03t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 10524-1 (852750)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 738-1:1997. Evropská norma EN 738-1:1997 má status české technické normy. Norma (ČSN) EN 738 se skládá s následujících částí: Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji k měření průtoku, Část 2: Redukční ventily v rozdělovacím a sběrném potrubí, Část 3: Redukční ventily tvořící nedílný celek s ventily láhví na plyny a Část 4: Nízkotlaké redukční ventily určené k zabudování do zdravotnických přístrojů. Tato první část (ČSN) EN 738 platí pro redukční ventily určené k podávání lékařských plynů za účelem léčby, ošetření, diagnostického vyhodnocování a péče o pacienta. Platí pro typy redukčních ventilů uvedené v 1.1 a), b) a c) a pro typy přístrojů k měření průtoku uvedené v 1.1 d) a e) určené k použití s následujícími lékařskými plyny: - kyslík, - oxid dusný, - vzduch pro dýchání, - helium, - oxid uhličitý, - xenon, - zvláštní směsi výše uvedených plynů, - vzduch pro pohon chirurgických nástrojů, - dusík pro pohon chirurgických nástrojů. a) Vysokotlaké redukční ventily (se vstupním přetlakem do 20 000 kPa) určené k připojení k vysokotlakým láhvím na plyny, připojování provádí obsluha. b) Vysokotlaké redukční ventily (se vstupním přetlakem do 20 000 kPa), které jsou buď nedílnou součástí zdravotnického přístroje, nebo jsou k němu trvale připojeny (např. anestetické pracoviště, plicní ventilátory, oživovací záchranné přístroje). c) Nízkotlaké redukční ventily (se vstupním přetlakem do 1 400 kPa) určené k připojení ke koncovkám systémů rozvodu lékařského plynu, připojení provádí obsluha. d) Přístroje k měření průtoku, které jsou nedílnou součástí redukčních ventilů popsaných v 1.1 a) a 1.1 c). e) Přístroje k měření průtoku, které nejsou nedílnou součástí redukčních ventilů popsaných v 1.1 a) a 1.1 c) a které nebude obsluha odnímat z redukčního ventilu. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Značky a názvy, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky, kapitolu 6 - Zkušební metody, kapitolu 7 - Označování, barevné značení a balení, kapitolu 8 - Informace poskytované výrobcem, dále informativní Přílohy A, B, C, normativní Přílohu D a informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnic EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy uvedená v tabulce ZA.1 podporují splnění podstatných požadavků směrnice EU 93/42/EHS. Shoda s těmito ustanoveními obsaženými v této normě je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 738-1 (85 2750) byla vydána v červnu 1998.

Náhled obsahu normy