ČSN EN ISO 10524-1 (852750) Zrušená norma

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

ČSN EN ISO 10524-1 Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN ISO 10524-1:2006) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 121 "Anestetické a respirační přístroje" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 215 "Respirační a anestetické přístroje", jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
EN 10524 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem "Redukční ventily k použití s medici-nálními plyny":
Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku
Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily
Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny
Část 4: Nízkotlaké redukční ventily
Redukční ventil je používán ke snižování vysokého tlaku plynu v lahvi na nižší tlak, jenž je vhodný k pou-žití spolu se zdravotnickými přístroji nebo k přívodu plynu přímo k pacientovi.
Tyto funkce pokrývají široký rozsah vstupních a výstupních přetlaků i průtoků, které vyžadují specifické konstrukční vlastnosti. Je důležité, aby provozní charakteristiky redukčních ventilů byly specifikovány a zkoušeny stanoveným způsobem.
Tato část ISO 10524 věnuje pozornost zejména:
- použití vhodných materiálů;
- bezpečnosti (mechanické pevnosti, úniku plynu, bezpečnému zmírnění nadměrného přetlaku a odolnosti proti vznícení);
- specifičnosti plynu;
- čistotě; - typovým zkouškám;
- značení;
- informacím poskytovaným výrobcem.
V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN ISO 10524-1 s uvedením platnosti této české technické normy ve Věstníku je navržen předpokládaný termín srpen 2006.
S vyhlášením ČSN EN ISO 10524-1 (85 2750) se ruší ČSN EN 738-1 (85 2750) z června 1998, která je touto předkládanou normou nahrazena.

Označení ČSN EN ISO 10524-1 (852750)
Katalogové číslo 76467
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2006
Datum účinnosti 1. 9. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963764672
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 10524-1 (852750)
Tato norma nahradila ČSN EN 738-1 (852750) z června 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10524-2 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily

ČSN EN ISO 10524-3 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny

ČSN EN ISO 10524-4 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily