ČSN EN 1089-1 (078500) Zrušená norma

Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 1: Značení ražením

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1089-1:1996. Evropská norma EN 1089-1:1996 má status české technické normy. Evropská norma EN 1089 sestává z následujících částí: Část 1: Značení ražením, Část 2: Informační nálepky a Část 3 : Barevné značení. Tato první část evropské normy stanovuje značení ražením pro vratné lahve na plyny o objemu do 150 l a větším, zahrnující: - ocelové a hliníkové lahve, - kompozitní lahve. (Pod pojmem "lahve" jsou dále v textu uvedeny oba výše uvedené typy.) V této normě není zahrnuto značení ražením lahví na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG). Značení lahví ražením se v podstatě netýká údajů, přímo souvisejících s ochranou zdraví (značí se např. země původu, výrobce, hmotnost, datum zkoušky. značka inspektora apod.). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Použití značení ražením. Norma dále obsahuje ještě normativní Přílohu A a informativní Přílohu B. ČSN EN 1089- 1 (07 8500) byla vydána v červnu 1998.

Označení ČSN EN 1089-1 (078500)
Katalogové číslo 52408
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963524085
Norma byla zrušena k 1. 2. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 13769 (078500)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1089-3 (078500)
Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení