ČSN ISO 148-1 (420381) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda

ČSN ISO 148-1 Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje zkoušku, která spočívá v přeražení zkušebního tělesa s vrubem jedním rázem kyvadlového kladiva ve specifikovaných podmínkách. Vrub ve zkušebním tělese má danou geometrii a nachází se uprostřed mezi dvěma podporami na protilehlé straně k místu úderu při zkoušce. Při zkoušce se stanovuje energie absorbovaná při rázové zkoušce. Norma se postupně zabývá principem zkušební metody, zkušebními tělesy se zvláštní pozorností na geometrii vrubu, definicemi a výrobou akceptovaných typů zkušebních těles až po jejich identifikační značení. Postupně popisuje jednotlivé části zkušebního kyvadlového zkušebního stroje pro zkoušku rázem. Velká pozornost se věnuje popisu zkušebního postupu, kterému je tato část normy především věnována. Od všeobecných informací jak zkoušku prakticky provést je norma zaměřena na otázky zkušební teploty, přenášení temperovaných zkušebních těles do stroje, apod. Popis se rovněž zaměřuje na extrémní fenomeny, ke kterým při zkoušce může docházet, jako je problematika překročené kapacity kyvadlového stroje, neúplný lom a zaklínění zkušebního tělesa. Přílohy normy rozebírají otázky teplotní závislosti absorbované energie a kritéria stanovení přechodové teploty. Samostatná příloha je rovněž věnována problematice stanovení nejistot měření při zkoušce rázem v ohybu metodou Charpy, kdy postupně jsou diskutovány otázky zdrojů nejistot, systematických chyb, kombinované a rozšířené nejistoty a v závěru této přílohy je uveden praktický příklad stanovení nejistot, který může sloužit jako vodítko pro zkušebny a laboratoře při zpracování konkrétního postupu stanovení nejistot v jejich specifických podmínkách.

Označení ČSN ISO 148-1 (420381)
Katalogové číslo 86144
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2010
Datum účinnosti 1. 10. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963861449
Změny a opravy Z1 4.11t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 148-1 (420381)
Tato norma nahradila ČSN EN 10045-1 (420381) z června 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 148-1 (420381)
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 148-2 (420381)
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů

ČSN EN ISO 148-3 (420381)
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů

foo