ČSN ISO 7934 (834702) Zrušená norma

Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Odměrné stanovení chloristanem barnatým

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7934:1989. Mezinárodní norma ISO 7934:1989 má status české technické normy. Specifikuje metodu odměrného stanovení s thorinem pro stanovení hmotnostní koncetrace oxidu siřičitého, vypouštěného ze spalovacích a technologických procesů s nezanedbatelným množstvím oxidu sírového a kyselinou sírovou. Použití je možné pro minimálně 30 mg.m-3 oxidu siřičitého při pravidelných třicetiminutových odběrech vzorku. Při hmotnostních koncetracích oxidu siřičitého vyšších než 2 000 mg.m-3 by celkový objem měřeného odpadního plynu, procházejícího tratí odběru vzorku, měl být 30 litrů. Pokud jsou přítomny v měřeném odpadním plynu a tedy i ve vzorku odpadního plynu rušivé látky, jsou uvedeny v 7.4. Informace o výkonových charakteristikách jsou uvedeny v 8.2. Při hmotnostních koncentracích oxidu siřičitého nižších než 30 mg.m-3 se používá doba odběru vzorku delší, než je určena v mezinárodní normě. Všechny hmotnostní koncentrace se vztahují na suchý plyn při teplotě 273,1 K a tlaku 101,3 kPa. Princip metody i postup při jejím provádění jsou podrobně popsány. Tato norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Podstata zkoušky, kapitola 4 - Chemikálie, kapitola 5 - Přístroje, kapitola 6 - Odběr vzorku, kapitola 7 - Postup zkoušky, kapitola 8 - Vyjádření výsledků, kapitola 9 - Protokol o zkoušce. ČSN ISO 7934 (83 4702) byla vydána v červnu 1998.

Označení ČSN ISO 7934 (834702)
Katalogové číslo 52204
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963522043
Norma byla zrušena k 1. 8. 2006
a nahrazena ČSN EN 14791 (834710)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)