Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1174-3 (855260) Zrušená norma

Sterilizace zdravotnických prostředků - Odhad populace mikroorganismů na předmětu - Část 3: Pokyny pro postupy validace mikrobiologických technik

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8552 Všeobecné předpisy a směrnice pro výrobky zdravotnické techniky

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 1174-3 (855260)
Katalogové číslo 51839
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963518398
Norma byla zrušena k 1. 2. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 11737-1 (855260)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1174-3:1996. Evropská norma EN 1174-3:1996 má status české technické normy. EN 1174 sestává se z těchto částí: Část 1: Požadavky, Část 2: Návod a Část 3: Pokyny pro postupy validace mikrobiologických technik. Tato třetí část evropské normy (ČSN) EN 1174 uvádí pokyny, v nichž jsou popsány postupy, které mohou být použity k validaci odhadu bioburden. Tyto pokyny nejsou určeny jako plně vyčerpávající, ale jsou zaměřeny na nejvýznamnější aspekty, jimž je třeba věnovat pozornost. Tento dokument je informativní a neobsahuje požadavky. Norma v podstatě neobsahuje ustanovení na ochranu zdraví při práci s infekčním materiálem. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Validace techniky přenosu mikroorganismů z předmětu, kapitolu 5 - Hodnocení kultivačních podmínek, kapitolu 6 - Zkoušení zaměřené na uvolňování látek nepříznivě ovlivňujících odhad bioburden. Konečně norma obsahuje informativní Přílohu A, B a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 90/385/EHS a 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy uvedená v tabulce ZA.1 podporují splnění podstatných požadavků směrnice EU 90/385/EHS a 93/42/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1174-3 (85 5260) byla vydána v červnu 1998.

Náhled obsahu normy