ČSN 75 6230 (756230) Aktuální vydání

Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro navrhování, posuzování, výstavbu a sanaci podchodů stok a kanalizačních přípojek (dále jen "podchod") při jejich křížení s pozemní komunikací a dráhou (dále jen "komunikace") a pro navrhování a výstavbu komunikace křížící stávající stoky a kanalizační přípojky. Tato norma platí pro dráhy železniční, tramvajové a pozemní lanové, přičemž křížení musí být také v souladu s příslušnými právními předpisy. Platnost pro pozemní komunikace je omezena na dálnice, silnice a místní komunikace, obvykle v extravilánu, přičemž křížení musí být také v souladu s příslušnými právními předpisy. Při křížení ostatních pozemních komunikací s navazující zástavbou nebo pro odvedení dešťových vod se ukládají stoky a kanalizační přípojky do pozemních komunikací podle ČSN 73 6005, ČSN 75 6101, ČSN EN 1671, ČSN EN 1091 a příslušných právních předpisů. Norma neplatí pro podchody v kolektorech, tj. sdružených trasách městských vedení technického vybavení, podle ČSN 73 7505.

Označení ČSN 75 6230 (756230)
Katalogové číslo 51796
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963517964
Tato norma nahradila ČSN 75 6230 (756230) z března 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 5630 (755630)
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 12889 (756115)
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6261 (756261)
Dešťové nádrže

ČSN EN 805 (755011)
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN EN 12255-11 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 62 30
  • ČSN 756230
  • ČSN 75 62 30 : 1998
  • ČSN 756230:1998
  • ČSN 75 6230:1998