ČSN ISO 7168 (835051) Zrušená norma

Kvalita ovzduší - Alfanumerická prezentace imisních dat

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7168:1985. Mezinárodní norma ISO 7168:1985 má status české technické normy. Stanoví minimální požadované informace, které by měly být zajištěny při prezentaci imisních údajů v alfanumerické podobě. Struktura prezentace dat a navržená úprava byly voleny tak, aby byl zajištěn srozumitelný přímý tisk výchozích údajů. Doporučuje se používat tuto mezinárodní normu při výměně informací o kvalitě ovzduší. Norma nespecifikuje uchování dat nebo zacházení s nimi. Tato norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět a oblast použití, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Specifikace, kapitola 5 - Doporučené úpravy. Konečně obsahuje Přílohu s příkladem programu konverze záznamů dat do standardizované formy. ČSN ISO 7168 (83 5051) byla vydána v červnu 1998.

Označení ČSN ISO 7168 (835051)
Katalogové číslo 52207
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963522074
Norma byla zrušena k 1. 11. 2001