Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 717-2 (730531) Zrušená norma

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)

ICS: 91.120.20 Akustika v budovách. Zvukové izolace

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 717-2:1996. Evropské norma EN ISO 717-2:1996 má status české technické normy.(ČSN) ISO 717 se skládá ze dvou částí pod společným názvem Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, Část 1: Vzduchová neprůzvučnost, Část 2: Kročejová neprůzvučnost. Tato druhá část normy (ČSN) ISO 717 a) definuje jednočíselné veličiny pro kročejovou neprůzvučnost stropů v budovách, b) poskytuje pravidla pro určení těchto veličin z hodnot změřených v třetinooktávových pásmech podle ISO 140-6 (dosud v ČR nezavedena) a ISO 140-7 (dosud v ČR nezavedena), a v oktávových pásmech, pokud byla zvolena pro měření na stavbě podle ISO 140-7 (dosud v ČR nezavedena), c) definuje jednočíselné veličiny snížení hladiny kročejového zvuku podlahami na základě měření podle ISO 140-8 (dosud v ČR nezavedena). Jednočíselné veličiny podle této druhé části (ČSN) ISO 717 jsou určeny k hodnocení kročejové neprůzvučnosti a pro jednodušší vyjádření akustických požadavků ve stavebních předpisech. Požadavkové numerické hodnoty jednočíselných veličin (indexů) mohou být stanoveny podle různých potřeb. Norma dále obsahuje ještě kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Postup výpočtu jednočíselných veličin pro hodnocení kročejové neprůzvučnosti, kapitolu 5 - Postup určení váženého snížení hladiny kročejového zvuku, informativní Přílohu A, B, C a D. ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) byla vydána v červnu 1998. Nahradila ČSN ISO 717-2 ( 73 0531) z října 1993.

Označení ČSN EN ISO 717-2 (730531)
Katalogové číslo 52119
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963521190
Změny a opravy A1 3.07t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 717-2 (730531)
Tato norma nahradila ČSN ISO 717-2 (730531) z října 1993
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 717-1 (730531)
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost