ČSN EN ISO 717-1 (730531) Zrušená norma

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 717-1:1996. Evropské norma EN ISO 717-1:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 717 se skládá ze dvou částí pod společným názvem Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, Část 1: Vzduchová neprůzvučnost, Část 2: Kročejová neprůzvučnost. Tato první část normy (ČSN) ISO 717 a) definuje jednočíselné veličiny vzduchové neprůzvučnosti v budovách a pro stavební konstrukce, jako jsou stěny, příčky, stropy, dveře a okna, b) bere v úvahu odlišná spektra hladin akustického tlaku různých zdrojů hluku, jako jsou zdroje vnitřního hluku v budovách a doprava vně budovy, c) poskytuje pravidla pro určení těchto veličin z výsledků měření v třetinooktávových nebo oktávových pásmech podle ISO 140-3, ISO 140-4 (dosud v ČR nezavedeny), ISO 140-9 (zavedena v ČR jako ČSN EN 20140-9) a ISO 140-10 (zavedena v ČR jako ČSN EN 20140-10). Jednočíselné veličiny podle této první části (ČSN) ISO 717 jsou určeny k hodnocení vzduchové neprůzvučnosti a pro jednodušší vyjádření akustických požadavků ve stavebních předpisech. Požadavkové numerické hodnoty jednočíselných veličin (indexů) mohou být stanoveny podle různých potřeb. Poměrně stručná norma dále obsahuje ještě kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Postup pro stanovení jednočíselných veličin, kapitolu 5 - Uvádění výsledků, informativní Přílohu A, B, C a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) byla vydána v červnu 1998. Nahradila ČSN ISO 717-1 (73 0531) a ČSN ISO 717-3 (73 0531) z října 1993.

Označení ČSN EN ISO 717-1 (730531)
Katalogové číslo 52120
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963521206
Změny a opravy A1 3.07t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 717-1 (730531)
Tato norma nahradila ČSN ISO 717-1 (730531) z října 1993
ČSN ISO 717-3 (730531) z října 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 717-2 (730531)
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost