ČSN ISO 717-3 (730531) Zrušená norma

Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 3: Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů a jejich částí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 717-3:1982. Tato část normy ISO 717 definuje jednočíselné veličiny vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí, oken, dveří střech a dále poskytuje pravidla pro stanovení těchto veličin z výsledků měření provedených v třetinooktávových kmitočtových pásmech podle ISO 140-3 a ISO 140-5 (dosud nezavedeny). Jednočíselné veličiny podle této první části ISO 717 jsou určeny k hodnocení vzduchové neprůzvučnosti a pro jednodušší vyjádření zvukově izolačních požadavků ve stavebních předpisech. Požadavkové hodnoty jednočíselných veličin (indexů) mohou být specifikovány podle různých potřeb. Poměrně stručná norma obsahuje definice, postup pro stanovení jednočíselných veličin (indexů) a způsob uvádění výsledků. ČSN ISO 717-3 (73 0531) byla vydána v říjnu 1993. Norma spolu s ČSN ISO 717-1 a ČSN ISO 717-2 nahradila ČSN 73 0531 z 20.4.1971.

Označení ČSN ISO 717-3 (730531)
Katalogové číslo 32217
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963322179
Norma byla zrušena k 1. 7. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 717-1 (730531)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 717-1 (730531)
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 (730531)
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost