ČSN EN 866-1 (847111) Zrušená norma

Biologické systémy pro zkoušení sterilizátorů a sterilizačních postupů - Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 866-1:1997. Evropská norma EN 866-1:1997 má status české technické normy. Tato první část evropské normy (ČSN) EN 866 stanovuje všeobecné požadavky pro výrobu biologických systémů používaných ke zkoušení sterilizátorů a sterilizačních postupů. Požadavky této části (ČSN) EN 866 se týkají všech biologických systémů specifikovaných v následujících částech (ČSN) EN 866 pokud takový požadavek není modifikován nebo nově uveden v další části této normy. V takovém případě platí požadavek specifikovaný v této speciální normě. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Zkušební organismy a jejich příprava pro výrobu naočkovaných nosičů, kapitolu 6 - Nosiče a jejich naočkování, kapitolu 7 - Balení a označování naočkovaných nosičů pro distribuci, kapitolu 8 - Příprava biologických indikátorů, kapitolu 9 - Balení a označování biologických indikátorů a kapitolu 10 - Stanovení resistence zkušebních organismů. Norma dále obsahuje ještě normativní Přílohu A, B, a informativní Přílohu C a D. Norma neřeší event. otázky ochrany před infekcí při provádění normalizovaných zkoušek. ČSN EN 866-1 (84 7111) byla vydána v červnu 1998.

Označení ČSN EN 866-1 (847111)
Katalogové číslo 51981
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963519814
Norma byla zrušena k 1. 1. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 11138-1 (847111)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo