Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1078 (832166) Zrušená norma

Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.

ICS: 13.340.20 Ochranné prostředky hlavy

Označení ČSN EN 1078 (832166)
Katalogové číslo 51779
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963517797
Změny a opravy A1 7.06t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2012
a nahrazena ČSN EN 1078 (832166)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1078:1997. Evropská norma EN 1078:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro přilby používané uživateli jízdních kol, skateboardů a kolečkových bruslí. Požadavky a odpovídající zkušební metody jsou stanoveny pro: - konstrukci včetně zorného pole, - odolnost proti nárazu (schopnost tlumení nárazu), - vlastnosti náhlavní vložky (vnitřní výstroje), včetně podbradního pásku a upevňovacího zařízení, - značení a údaje pro uživatele. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkoušení, kapitolu 6 - Značení, kapitolu 7 - Návod k používání. Za pozornost stojí ustanovení čl.4.1 - Materiály, kde se uvádí, že "pro části přilby, které přicházejí do styku s pokožkou nesmí být použity materiály, o nichž je známo, že by mohly podléhat změnám při dotyku s potem nebo látkami obsaženými v kosmetických ( toaletních) prostředcích. Nesmí být použity materiály, o nichž je známo, že způsobují podráždění pokožky a mají alergizující účinek." Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohu A a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. (Příslušné články jsou v tabulce přílohy ZA vyjmenovány.) Shoda s v tabulce uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1078 (83 2166) byla vydána v červnu 1998.

Náhled obsahu normy