ČSN EN ISO 9169 (835020)

Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému

ČSN EN ISO 9169 Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí definice a určuje metody určení charakteristik popsaných automatizovaných systémů měření (AMS) kvality ovzduší. Tyto zkoušky se provádí za ustálených laboratorních nebo terénních podmínek. Tyto automatizované měřicí systémy pro zjišťování kvality ovzduší se považují za černé skříňky fungující podle zadaných postupů.
Norma se vztahuje na poskytující výsledky měření ve fyzikálních jednotkách měřené veličiny AMS charakterizované popisem, pracovními postupy doplněnými podle potřeby postupy pravidelného nastavení a ověření systému a jeho kalibrace a požadavky na program zkoušek daný požadavky zákazníka a zkušebními podmínkami. Norma je určena pro AMS, u nichž lze požít několika referenčních materiálů s přijatými hodnotami měřené veličiny o známé nejistotě v rozsahu jejich použití a uvádí podmínky zkoušky, která má prokázat, zda byly požadavky dohodnuté před zahájením zkoušek mezi zákazníkem a laboratoří provádějící tento program zkoušek splněny. Norma neurčuje však kolik automatizovaných měřicích systémů je třeba podrobit zkouškám.
Obsáhlá příloha uvádí příklady laboratorních zkoušek AMS. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN ISO 9169 (835020)
Katalogové číslo 77904
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2007
Datum účinnosti 1. 5. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963779041
Tato norma nahradila ČSN ISO 9169 (835020) z dubna 1997
ČSN ISO 6879 (835023) z června 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)