ČSN ISO 9169 (835020) Zrušená norma

Kvalita ovzduší - Stanovení charakteristik metod měření

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9169:1994. Specifikuje postupy pro kvantifikaci následujících charakteristik metod měření kvality ovzduší definovaných v normě ISO 6879: strannosti (pouze částečně), kalibrační funkce a linearity, nestability, dolní meze detekce, období nevyžadujícího obsluhu, selektivity, citlivosti, horní meze měření. Postupy uvedené v této normě lze aplikovat pouze na metody měření kvality ovzduší s lineárními spojitými kalibračními funkcemi, pro jejichž výstupní veličiny je definována průměrná hodnota za dané období. Navíc se předpokládá, že hodnoty získané replikací patřící ke stejnému vstupnímu stavu mají normální rozdělení. Kroky potřebné k transformaci výstupu primární metody měření na požadované časově zprůměrované hodnoty se považují za nedílné části této metody měření. Norma obsahuje téměř 50 vzorců pro výpočty stanovených parametrů. ČSN ISO 9169 (83 5020) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN ISO 9169 (835020)
Katalogové číslo 20999
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963209999
Norma byla zrušena k 1. 5. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 9169 (835020)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)