Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1707 (855211)

Kuželové spoje s 6% kuželem (Luer) pro injekční stříkačky, jehly a další zdravotnické přístroje - Zámkové kuželové spoje

Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Pozor, tato norma bude zrušena k 31. 5. 2020. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8552 Všeobecné předpisy a směrnice pro výrobky zdravotnické techniky

ICS: 11.040.20 Transfuzní, infuzní a injekční zařízení

Označení ČSN EN 1707 (855211)
Katalogové číslo 52227
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963522272
Změny a opravy Z1 12.17t
Norma je platná do 31. 5. 2020
a bude nahrazena ČSN EN ISO 80369-7 (852112)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1707:1996. Evropská norma EN 1707:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje požadavky na zámkové kuželové spoje s 6% (Luer) kuželem, které se používají u injekčních stříkaček, jehel a dalších zdravotnických přístrojů, např. při transfuzi. Zabývá se kuželovými spoji z tvrdých a polotvrdých materiálů a jsou uvedeny postupy zkoušek. Ustanovení pro pružné materiály a elastomery nejsou v této normě uvedeny. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Rozměry a tolerance, kapitolu 4 - Požadavky a kapitolu 5 - Zkoušení. Za pozornost stojí informativní Příloha ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice 93/42/EHS z 14. června 1993 týkající se zdravotnických prostředků. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků Směrnice 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 týkající se zdravotnických prostředků. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." V tabulce jsou pak uvedeny články této normy a jim odpovídající kapitoly (články) evropské směrnice. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1707 (85 5211) byla vydána v červnu 1998.

Náhled obsahu normy