Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 7626-5 (011416)

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 0114 Mechanika

ICS: 17.160 Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7626-5:1994. Mezinárodní norma ISO 7626-5:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO 7626 se skládá z následujících částí: část 1: Základní definice a snímače, část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem, část 3: Měření pohyblivosti pomocí rotačního buzení v jednom bodě, část 4: Měření celé matice pohyblivosti pomocí připojených vibrátorů, část 5: Měření pomocí buzení nárazem s vibrátorem nepřipojeným ke konstrukci, část 6: Formát sdílení dat pohyblivosti, část 7: Odhad modálních parametrů. Tato pátá část normy stanovuje postupy pro měření mechanické pohyblivosti a dalších funkcí frekvenční odezvy konstrukcí buzených translační impulsní silou vyvozenou budičem, který není připojený ke zkoušené konstrukci. Platí pro měření pohyblivosti, akcelerace nebo dynamické poddajnosti při buzení nárazem, a to jak pro měření vstupní, tak i přenosové funkce. Další metody buzení, jako je krokové uvolňování a náhodné přechodové buzení, vedou svými požadavky na zpracování signálu, které jsou podobné požadavkům na zpracování dat při buzení nárazem. Takové metody však nejsou předmětem této části (ČSN) ISO 7626, protože zahrnují použití vibrátoru připojeného ke konstrukci. Všechny uvedené metody analýzy signálu jsou založeny na diskrétní Fourierově transformaci. Toto omezení předmětu normy je založeno výhradně na široké dostupnosti zařízení, která využívají těchto metod a na širokém základu zkušeností s jejich užíváním. Záměrem není vyloučit používání dalších, v současné době vyvíjených metod. Buzení nárazem se také často používá pro získání informací o nekalibrované frekvenční odezvě. Rychlá zkouška nárazem, která poskytne přibližné vlastní frekvence a tvary módů, může být docela užitečná při plánování zkoušky pro přesná měření pohyblivosti s náhodným nebo sinusovým buzením. Tato použití buzení nárazem k získání kvalitativních výsledků však nemají být zaměňována s jejich použitím při měřeních pohyblivosti. Tato pátá část (ČSN) ISO 7626 se omezuje na použití metod buzení nárazem při přesných měřeních pohyblivosti. Skládá se z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Všeobecné vlastnosti měření při buzení nárazem, kapitola 5 - Uložení zkoušené konstrukce, kapitola 6 - Aplikace buzení, kapitola 7 - Zařízení připojená ke snímačům, kapitola 8 - Zpracování signálu ze snímačů, kapitola 9 - Zkoušky pro kontrolu platnosti měření. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní) a Přílohu B (informativní). ČSN ISO 7626-5 (01 1416) byla vydána v červnu 1998.

Označení ČSN ISO 7626-5 (011416)
Katalogové číslo 52026
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963520261
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7626-1 (011416)
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 1: Základní termíny a definice, specifikace snímačů

ČSN ISO 7626-2 (011416)
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem