Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 8359 (852720) Zrušená norma

Koncentrátory kyslíku pro zdravotnické účely - Požadavky na bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN ISO 8359 (852720)
Katalogové číslo 51786
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963517865
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 8359 (852720)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8359:1996. Evropská norma EN ISO 8359:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8359:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. ISO 8359 je jednou normou z řady mezinárodních norem založených na IEC 601-1. V IEC 601-1 ("Všeobecná norma") je tento typ mezinárodní normy uváděn jako "Zvláštní norma". Jak je uvedeno v čl.1.3 IEC 601-1:1998, mají požadavky uvedené v této mezinárodní normě přednost před požadavky IEC 601-1. Předmět normy a rozsah platnosti uvedený v kapitole 1 IEC 601-1:1988 platí s tou výjimkou, že 1.1 se nahradí následovně: "Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na bezpečnost koncentrátorů kyslíku s kontinuálním tokem, jak je definováno v 1.3.8 (této mezinárodní normy). Tato mezinárodní norma neplatí pro koncentrátory kyslíku určené pro zásobování několika pacientů plynem přes potrubní rozvod medicinálního plynu nebo pro koncentrátory, které jsou určeny pro použití v přítomnosti hořlavého anestetika a/nebo čisticích látek." Za pozornost stojí v kapitole 4 článek 26.1 týkající se hluku, který zní: "Při normálním použití nesmí maximální hladina akustického tlaku A (ustálená nebo špičková hodnota) koncentrátoru kyslíku překročit 60 dB. Dále stojí za pozornost v Příloze P, článek 4.6 Vibrace a hluk, který zní: "Je důležité, aby hladina hluku byla pro pacienta přijatelná. Je žádoucí snížit hladinu hluku co nejvíce u zařízení, která pracují v době spánku pacienta. Koncentrátory kyslíku (absorbéry, pracující střídavě s velkým a malým tlakem) mohou mít jak ustálenou hladinu hluku, tak špičkovou hladinu hluku. Špičková hladina hluku během trvalého provozu zařízení pacientovi překáží mnohem víc." Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Požadavky na bezpečnost, kapitolu 3 - Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, kapitolu 4 - Ochrana před mechanickým nebezpečím, Kapitolu 5 - Ochrana před působením nežádoucího nebo nadměrného záření,kapitolu 6 - Ochrana před nebezpečím výbuchu hořlavých plynů v místnostech používaných pro zdravotnické účely, kapitolu 7 - Ochrana před nadměrnými teplotami a jiným ohrožením bezpečnosti, kapitolu 8 - Přesnost provozních údajů a ochrana před nebezpečným výstupem, kapitolu 9 - Abnormální činnost a poruchové podmínky, zkoušky okolních podmínek, kapitolu 10 - Požadavky na konstrukční provedení, kapitolu 11 - Dodatečné články. Dále norma obsahuje normativní Přílohu N, informativní Přílohy P a Q a normativní Přílohu ZB. V informativní příloze Q je porovnání vztahu mezi touto normou a příslušnými podstatnými požadavky Směrnice 93/42/EHS. ČSN EN ISO 8359 (85 2720) byla vydána v červnu 1998.

Náhled obsahu normy