Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 10396 (834770) Zrušená norma

Stacionární zdroje emisí - Odběr vzorků pro automatizované stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí

ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí

Označení ČSN ISO 10396 (834770)
Katalogové číslo 50415
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963504155
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10396:1993. Mezinárodní norma ISO 10396:1993 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví postupy a přístrojové vybavení umožňující s jistým omezením odběr reprezentativních vzorků pro automatizované stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek v proudícím aerosolu. Použití je omezeno na stanovení kyslíku (O2), oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2). Ačkoliv je to v této mezinárodní normě pouze stručně zmíněno, pro určení hmotnostního toku plynných složek je třeba pečlivého změření objemového průtoku měřeného plynu. Norma připouští, že existují některé spalovací procesy a situace, které mohou platnost této normy omezit. Dále poměrně podrobně vyjmenovává celkem sedm případů, kdy k tomu může dojít. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Reprezentativnost - požadavky, kapitolu 6 - Vzorkovací systém a kapitolu 7 - Provoz systému. Dále norma uvádí informativní Přílohu A. ČSN ISO 10396 (83 4770) byla vydána v červnu 1998.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN ISO 10 396
  • ČSN ISO 10396:1998
  • ČSN ISO 10 396:1998