ČSN EN 746-1 (065011) Zrušená norma

Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 746-1:1997. Evropská norma EN 746-1:1997 má status české technické normy. (ČSN) EN 746 zahrnuje tyto části: Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení, Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulace s palivy, Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér, Část 4: Zvláštní bezpečnostní požadavky na galvanizační tepelná zařízení, Část 5: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení se solnými lázněmi, Část 6: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení pro tavení materiálů, přetavování a zpracování materiálů v kapalné bázi, Část 7: Zvláštní bezpečnostní požadavky na vakuová tepelná zařízení a Část 8: Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení pro kalení. Norma zajímavým způsobem řeší způsob uplatnění normalizované ochrany. V Úvodu je tato: Poznámka: "Pokud je pro jasnost znění v textu uveden příklad preventivního opatření, nemělo by toto být bráno jako jediné možné řešení. Každé další řešení vedoucí ke stejnému snížení rizika je přípustné, jestliže je dosažena stejná úroveň bezpečnosti." Tato první část (ČSN) EN 746 specifikuje všeobecné bezpečnostní požadavky pro průmyslová tepelná zařízení (např. průmyslové pece a průmyslová ohřívací zařízení), které jsou pro strojní zařízení definovány v (ČSN) EN 292-1:1991 (v ČR zavedena jako ČSN EN 292-1). Zpřesňuje předpokládaná významná rizika spojená s průmyslovým tepelným zařízením a specifikuje odpovídající preventivní opatření pro snížení nebo eliminaci těchto rizik. Tato norma udává obecné principy a všeobecné požadavky pro snížení rizik zařízení uvedených v předmětu normy. Všeobecné požadavky platí pro všechny následující části této (ČSN) EN 746 týkající se specifického zařízení, pokud není uvedena výjimka v příslušné části. Obecné principy (podkapitoly jsou označeny) budou používány k ustanovení specifických technických opatření v následujících částech, týkajících se bezpečnostních požadavků pro konkrétní zařízení. Tato část (ČSN) EN 746 platí pro průmyslová tepelná zařízení v oborech: - metalurgické a kovozpracující provozy, - sklářské provozy, - keramické provozy, - cementárny, vápenky a provozy výroby sádry, - chemické provozy, - zařízení na spalování odpadů, a vytápěná, - plynným palivem, - kapalným palivem, - pevným palivem, - směsí paliv, - elektrickou energií. Norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro: ochranu proti - mechanickým nebezpečím, pohybu strojního zařízení a materiálu, uvolňování (vymrštění) součástek nebo materiálu nebo kapalin a plynů, implozím, konstrukčním chybám, - elektrickým vlivům (rizikům), - tepelným nebezpečím: výbuchům, požárům, opařením, kontaktu s teplými součástkami, plyny nebo plameny, - hluku a vibracím , - tepelnému, optickému a ionizujícímu i neionizujímu záření, (norma používá nesprávný termín: ionizační i neionizačním záření), - škodlivým vedlejším produktům a nebezpečným látkám, jedům (otravám), biologickým a mikrobiologickým kontaminacím, znečištění a poškození životního prostředí, - ostatním nebezpečím jak je uvedeno v kapitole 4, a konečně pro údržbu, zajištění signalizace a kontrolu. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Seznam rizik (velmi rozsáhlý seznam, jde nicméně o směšování - jak je to v těchto normách velmi časté pojmů: "nebezpečí" a "riziko"), kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky, opatření a prostředky ověřování a kapitolu 6 - Návod k použití. V normě jsou obsaženy též informativní Přílohy A, B, C, D. Za pozornost stojí další informativní Příloha ZA, kde je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU: Strojní zařízení 89/392/EHS, její doplňky 91/368/EHS, 93/44/EHS a 93/68/EHS, Elektrická zařízení nízkého napětí 73/23/EHS. Upozornění: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 746-1 (06 5011) byla vydána v červnu 1998.

Označení ČSN EN 746-1 (065011)
Katalogové číslo 52441
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963524412
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN 746-1 +A1 (065011)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 746-1 +A1 (065011)
Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

ČSN EN 746-2 (065011)
Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

ČSN EN 746-3 +A1 (065011)
Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér

ČSN EN 746-4 (065011)
Průmyslová tepelná zařízení - Část 4: Zvláštní bezpečnostní požadavky na galvanizační tepelná zařízení

ČSN EN 746-5 (065011)
Průmyslová tepelná zařízení - Část 5: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení se solnými lázněmi

ČSN EN 746-8 (065011)
Průmyslová tepelná zařízení - Část 8: Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení pro kalení