Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z června 1997

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
21670

ČSN 01 3495 (013495) - červen 1997 aktuální vydání

Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

230 Kč vč. DPH
21660

ČSN EN 61297 (180040) - červen 1997

Systémy pro řízení průmyslových procesů - Klasifikace adaptivních řídicích jednotek pro účely hodnocení

125 Kč vč. DPH
21598

ČSN ISO 8540/změna Z1 (210201) - červen 1997

Mechanické lisy s vyložením. Terminologie

32 Kč vč. DPH
21597

ČSN ISO 9188 (210622) - červen 1997

Tvářecí stroje - Mechanické lisy uzavřené jednočinné o jmenovité síle od 400 kN do 4 000 kN - Hlavní parametry a rozměry

190 Kč vč. DPH
21596

ČSN ISO 9189 (210623) - červen 1997

Tvářecí stroje - Mechanické lisy uzavřené rychloběžné o jmenovité síle od 250 kN do 4 000 kN - Hlavní parametry a rozměry

125 Kč vč. DPH
21898

ČSN 26 8901/změna Z1 (268901) - červen 1997

Rameno vidlice zdvižných vozíků

32 Kč vč. DPH
21838

ČSN ISO 1044 (268930) - červen 1997

Elektrovozíky - Olověné trakční baterie - Doporučená napětí

65 Kč vč. DPH
21900

ČSN ISO 5057 (268945) - červen 1997

Motorové vozíky - Kontrola a oprava ramen vidlic použitých na vidlicových zdvižných vozících

125 Kč vč. DPH
21836

ČSN ISO 13200 (270109) - červen 1997

Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady

440 Kč vč. DPH
21899

ČSN ISO 11662-1 (270509) - červen 1997

Mobilní jeřáby - Experimentální určení výkonnosti jeřábu - Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení

190 Kč vč. DPH
21667

ČSN ISO 8755/Oprava 1 (303659) - červen 1997

Silniční vozidla. Mechanická spojení mezi tažnými vozidly a přívěsy systému čep-oko 40 mm

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22077

ČSN ISO 8528-7 (333140) - červen 1997

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

230 Kč vč. DPH
21584

ČSN 33 3516 (333516) - červen 1997 aktuální vydání

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t


355 Kč vč. DPH
22103

ČSN EN 61037/změna A1 (334570) - červen 1997

Měření elektrické energie - Ovládání tarifu a zatížení - Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
21625

ČSN EN 60870-5-1 (334650) - červen 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce

440 Kč vč. DPH
21339

ČSN 34 7659-5H (347659) - červen 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5H: Kabely se čtyřmi žilami s izolací z XLPE a s pláštěm z PE (Typ 5H)

190 Kč vč. DPH
22104

ČSN 34 7659-5U (347659) - červen 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5U: Kabely s koncentrickým středním vodičem ve tvaru vlny (Typ 5U-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t


420 Kč vč. DPH
21855

ČSN EN 60947-6-1/změna A1 (354101) - červen 1997

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6: Spínače s více funkcemi - Oddíl 1 - Automatická přepínací zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22119

ČSN EN 61543 (354183) - červen 1997

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.03t, A11 2.04t, Oprava 2 4.05t, A12 3.06t, A2 9.06t


585 Kč vč. DPH
22080

ČSN EN 111000 (358510) - červen 1997

Kmenová specifikace: Obrazovky

440 Kč vč. DPH
22110

ČSN EN 60900/změna Z1 (359704) - červen 1997

Ruční nářadí pro práce pod napětím do 1 000 V AC a do 1 500 V DC

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
21343

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z3 (360340) - červen 1997

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

945 Kč vč. DPH
21344

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z4 (360340) - červen 1997

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

770 Kč vč. DPH
21724

ČSN EN 60730-2-5/změna Z1 (361950) - červen 1997

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Změna byla zrušena k 15. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22079

ČSN EN 60933-5 (367010) - červen 1997

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Část 5: Y/C konektor pro obrazové systémy - Hodnoty elektrického přizpůsobení a popis konektoru

125 Kč vč. DPH
22087

ČSN EN 60094-2 (368420) - červen 1997 aktuální vydání

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 2: Měřicí a nastavovací pásky

125 Kč vč. DPH
21903

ČSN EN 61119-1 (368451) - červen 1997

Kazetové magnetofony pro digitální zvukový záznam (DAT) - Část 1: Rozměry a vlastnosti

770 Kč vč. DPH
21831

ČSN EN 61120-1 (368452) - červen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
21833

ČSN EN 61120-3 (368452) - červen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 3: Formát B

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
21834

ČSN EN 61120-4 (368452) - červen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 4: Vlastnosti magnetických pásků - Definice a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
21835

ČSN EN 61179 (368551) - červen 1997

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam úplného obrazového signálu na pásek 19 mm - Formát D2 (NTSC, PAL, PAL-M)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22085

ČSN EN 61265 (368833) - červen 1997

Elektroakustika - Přístroje na měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech při certifikaci kategorie dopravních letadel

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t


Norma bude zrušena k 12. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
22083

ČSN EN 61094-4 (368880) - červen 1997

Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony

230 Kč vč. DPH
26176

ČSN EN 28632-1/změna A1 (369188) - červen 1997

Informační technologie - Počítačová grafika. Metasoubor pro uložení a přenos informace popisující obraz. Část 1: Funkční specifikace

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26177

ČSN EN 28632-2/změna A1 (369188) - červen 1997

Informační technologie - Počítačová grafika. Metasoubor pro uložení a přenos informace popisující obraz. Část 2: Kódování znaků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26178

ČSN EN 28632-3/změna A1 (369188) - červen 1997

Informační technologie - Počítačová grafika. Metasoubor pro uložení a přenos informace popisující obraz. Část 3: Binární kódování

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26179

ČSN EN 28632-4/změna A1 (369188) - červen 1997

Informační technologie - Počítačová grafika. Metasoubor pro uložení a přenos informace popisující obraz. Část 4: Textové kódování

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
21888

ČSN ISO/IEC 8881 (369223) - červen 1997

Systémy zpracování informací - Datová komunikace - Používání protokolu paketové úrovně X.25 v lokálních sítích

230 Kč vč. DPH
21732

ČSN ISO/IEC 8473-3 (369658) - červen 1997

Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení: Zajištění základní služby pomocí podsítě X.25

230 Kč vč. DPH
21731

ČSN ISO/IEC 8473-4 (369658) - červen 1997

Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení: Zajištění základní služby pomocí podsítě, která poskytuje spojovou službu OSI

230 Kč vč. DPH
21922

ČSN 37 0640/změna Z3 (370640) - červen 1997

Mechanické spojování vodičů. Spojování holých hliníkových a měděných plochých vodičů šrouby

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19566

ČSN EN 326-1 (490184) - červen 1997

Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

190 Kč vč. DPH
21530

ČSN ISO 7948 (496216) - červen 1997

Dřevozpracující zařízení - Horní kopírovací frézky - Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč vč. DPH
21531

ČSN ISO 7959 (496258) - červen 1997

Dřevozpracující zařízení - Omítací a několikakotoučové pily na jemné řezání - Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč vč. DPH
21603

ČSN ISO 801-2 (500209) - červen 1997

Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 2: Vlákniny (sušené ve vločkách) balené ve formě tabulí

230 Kč vč. DPH
21751

ČSN ISO 7829 (666629) - červen 1997

Fotografie - Černobílé filmy pro letecké kamery - Stanovení citlivosti ISO a průměrného gradientu ISO

230 Kč vč. DPH
21674

ČSN EN 295-1/změna A1+A2 (725201) - červen 1997

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
21907

ČSN 74 7640 (747640) - červen 1997

Domovní listovní schránky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.03t


255 Kč vč. DPH
21895

ČSN DIN 18035-2 (839032) - červen 1997

Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch

190 Kč vč. DPH
21840

ČSN DIN 18035-4 (839032) - červen 1997

Sportovní hřiště - Část 4: Trávníkové plochy

350 Kč vč. DPH
22090

ČSN ETS 300 504 ed. 3 (872538) - červen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22091

ČSN ETS 300 507 ed. 3 (872540) - červen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22092

ČSN ETS 300 514 ed. 2 (872601) - červen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.81)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22150

ČSN ETS 300 582 ed. 3 (872605) - červen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22094

ČSN ETS 300 599 ed. 2 (872625) - červen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
22151

ČSN ETS 300 557 ed. 3 (872628) - červen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22111

ČSN ETS 300 581-1 ed. 1 (872645) - červen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 1: Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22112

ČSN ETS 300 581-2 ed. 1 (872645) - červen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 2: Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22113

ČSN ETS 300 581-3 ed. 1 (872645) - červen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 3: Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22114

ČSN ETS 300 581-4 ed. 1 (872645) - červen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 4: Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22115

ČSN ETS 300 581-5 ed. 1 (872645) - červen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 5: Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22116

ČSN ETS 300 581-6 ed. 1 (872645) - červen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 6: Detekce hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22117

ČSN ETS 300 581-7 ed. 1 (872645) - červen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 7: Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22118

ČSN ETS 300 581-8 ed. 1 (872645) - červen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 8: Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22093

ČSN ETS 300 598 ed. 1 (872646) - červen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
21658

ČSN ETS 300 340 ed. 1 (875023) - červen 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přijímačů evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.98t


355 Kč vč. DPH
21659

ČSN ETS 300 342-1 ed. 1 (875024) - červen 1997 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

340 Kč vč. DPH
22095

ČSN ETS 300 194 ed. 1 (876015) - červen 1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Propojení systémů koncových zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) s veřejnými datovými paketovými komutovanými sítěmi (PSPDNs)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22154

ČSN ETS 300 324-9 ed. 1 (877045) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 9: Zkušební specifikace fyzické vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22155

ČSN ETS 300 347-3 ed. 1 (877050) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22156

ČSN ETS 300 347-5 ed. 1 (877050) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22157

ČSN ETS 300 347-7 ed. 1 (877050) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spojové vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22158

ČSN ETS 300 347-9 ed. 1 (877050) - červen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 9: Zkušební specifikace fyzické vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22159

ČSN ETS 300 374-2 ed. 1 (877051) - červen 1997

Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro funkce spojování služeb (SSF), specializované zdrojové funkce (SRF) a funkce řízení služeb (SCF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22088

ČSN ETS 300 374-3 ed. 1 (877051) - červen 1997

Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkce spojování služeb (SSF) a specializované zdrojové funkce (SRF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
21094

ČSN ETS 300 001 ed. 2 (877501) - červen 1997

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.98t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

977 Kč vč. DPH
22078

ČSN ETS 300 001 ed. 3 (877501) - červen 1997

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k účastnickému analogovému rozhraní v PSTN - Část 1 až 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22098

ČSN P I-ETS 300 245-1 ed. 2 (877546) - červen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22099

ČSN P I-ETS 300 245-2 ed. 2 (877546) - červen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22100

ČSN P I-ETS 300 245-7 ed. 1 (877546) - červen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 7: Místně vytvářené informační tóny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22096

ČSN ETS 300 243-1 ed. 1 (877557) - červen 1997

Koncová zařízení (TE) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) APPLI/COM pro faksimilní zařízení skupiny 3, skupiny 4, služby Teletex a Telex - Část 1: Doporučení CCITT T.611 (1992) (mod)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22097

ČSN ETS 300 243-2 ed. 1 (877557) - červen 1997

Koncová zařízení (TE) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) APPLI/COM pro faksimilní zařízení skupiny 3, skupiny 4, služby Teletex a Telex - Část 2: Zkoušení shody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22089

ČSN ETS 300 483 ed. 1 (877560) - červen 1997

Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícebodové komunikace pro audiovizuální služby - Hlavní funkce a základní požadavky pro vícebodové řídicí jednotky (MCUs)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22152

ČSN ETS 300 492 ed. 1 (877561) - červen 1997

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II pro duplexní modemy 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 a 4 800 bit/s normalizované pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22153

ČSN ETS 300 493 ed. 1 (878527) - červen 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) pro ochranu spojení podsítě (SNCP) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22101

ČSN ETS 300 294 ed. 2 (879005) - červen 1997

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
21672

ČSN 97 1005-1 (971005) - červen 1997

Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 1: Základní ustanovení

190 Kč vč. DPH
21681

ČSN 97 1007 (971007) - červen 1997

Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit

230 Kč vč. DPH
21727

ČSN ISO 8532 (979012) - červen 1997

Cenné papíry - Formát pro přenos čísel certifikátů

190 Kč vč. DPH
21726

ČSN ISO 9019 (979013) - červen 1997

Cenné papíry - Číslování certifikátů

125 Kč vč. DPH