ČSN DIN 18917 (839031) Zrušená norma

Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje DIN 18917, vydání 1990-09. Platí pro zakládání trávníků výsevem nebo pokládáním trávníkových koberců a travních drnů. Ustanovení této normy o výsevech trávníků se přiměřeně vztahují též na další výsevy. Ustanovení o travních drnech se přiměřeně vztahují též na přesazování jiných bylin a částí porostů z jejich původních stanovišť nebo dřívějších úprav. Neplatí pro zřizování trávníkových ploch pro sportoviště podle DIN 18035 část 4; pro trávníky k zajištění vod, hrází a pobřežních dun podle DIN 19657; pro výsevy v rámci zabezpečovacích opatření podle DIN 18918. Normalizovány jsou: typy trávníků, požadavky, zakládání trávníkových ploch, průzkumy a kontrola. Osnova i požadavky normy zahrnují jak technologické, tak jiné ( i s hygienou souvisící) požadavky. V některých případech odkazem na jiná čísla DIN. ČSN DIN 18917 (83 9031) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN DIN 18917 (839031)
Katalogové číslo 21842
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963218427
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN 83 9031 (839031)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)