ČSN EN 60730-2-5 (361960) Zrušená norma

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato Část mezinárodní normy IEC 730 platí pro elektrické automatiky hořáků pro samočinné řízení hořáků na olej, plyn, uhlí nebo jiné hořlavé látky, určené pro domácnost a podobné účely, včetně vytápění, klimatizace a podobné použití.
Tato Část 2 platí pro kompletní řídicí systém hořáku a pro samostatnou programovací jednotku. Tato Část 2 platí také pro samostatný elektronický zdroj vysokonapěťového zapalování a pro samostatný detektor plamene.
Pro samostatná zapalovací zařízení (elektrody, zapalovací hořáky atd.) tato Část 2 neplatí, pokud nejsou pokládány za součást řídicího systému hořáku.
Požadavky na samostatné zapalovací transformátory jsou uvedeny v IEC 989.
Tato Část 2 se nevztahuje na řídicí systémy hořáků využívající termoelektrickou kontrolu plamene.
Tato Část 2 platí pro vlastní bezpečnost, pro provozní hodnoty stanovené výrobcem, doby činnosti a pracovní postupy, pokud souvisejí s bezpečností hořáků, a pro zkoušení elektrických automatik hořáků používaných v hořácích, na hořácích nebo ve spojení s hořáky.
Požadavky na zvláštní provozní hodnoty, doby činnosti a pracovní postupy jsou uvedeny v normách pro spotřebiče a zařízení.
Tato Část 2 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení, která nejsou určena pro nrmální použití v domácnosti, ale přesto mohou být užívána veřejností, jako jsou zařízení určená pro používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace v obchodech, v lehkém průmyslu a v zemědělství.
Tato Část 2 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení používající NTC nebo PTC termistory; doplňující požadavky na tato zařízení jsou uvedeny v příloze J.
Tato Část 2 neplatí pro automatická elektrická řídicí zařízení navržená výhradně pro průmyslové použití.
Tato Část 2 platí pro ruční řídicí zařízení, pokud jsou elektricky a/nebo mechanicky spojeny s automatickými řídicími zařízeními.
Požadavky na ruční spínače, které nejsou součástí automatického řídicího zařízení, jsou uvedeny v IEC 1058-1.
V této Části 2 slovo "zařízení" znamená "spotřebič a zařízení".
Tato Část 2 platí pro řídicí zařízení s jmenovitým napětím do 660 V a s jmenovitým proudem do 63 A.
V této Části 2 se nepřihlíží k hodnotě citlivosti automatického působení řídicího zařízení, jestliže je tato hodnota závislá na způsobu zabudování řídicího zařízení do spotřebiče. Tam, kde je tato hodnota důležitá pro ochranu uživatele nebo okolí, musí platit hodnota definovaná v příslušné normě pro spotřebiče pro domácnost nebo hodnota určená výrobcem.
Do této Části 2 patří řídicí zařízení reagující na vlastnosti plamene.
Tato Část 2 platí také pro řídicí zařízení zahrnující elektronické součástky; požadavky na tato zařízení jsou uvedeny v příloze H.

Označení ČSN EN 60730-2-5 (361960)
Katalogové číslo 21723
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963217239
Změny a opravy A1 2.98t, opr. 4.98, Cor.1 6.98t, A2 2.99t, Z1 12.02t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN EN 60730-2-5 ed. 2 (361960)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty