ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (361960)

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60730 platí pro elektricky ovládané dveřní zámky používané v zařízení, na zařízení nebo ve spojení se zařízením, včetně zařízení pro vytápění, klimatizaci a podobné použití. Zařízení smí používat elektřinu, plyn, olej, tuhá paliva, solární tepelnou energii, apod. nebo jejich kombinaci.
V této normě slovo "zařízení" znamená "spotřebič" a "zařízení".
Tato norma platí pro elektricky ovládané dveřní zámky používané pro zařízení, která smí být používána veřejností, jako je zařízení určené k používání v obchodech, administrativních budovách, nemocnicích, zemědělských objektech a komerčních a průmyslových aplikacích.
Tato norma neplatí pro elektricky ovládané dveřní zámky určené výhradně pro aplikace v průmyslových procesech, pokud to v normě pro zařízení není výslovně uvedeno.
Tato norma neplatí pro elektricky ovládané dveřní zámky určené pro bezpečnostní aplikace.
Tato norma platí pro vnitřní bezpečnost, provozní hodnoty, sledy činnosti, kde jsou spojeny s ochranou zařízení, a pro zkoušení dveřních zámků používaných v zařízeních nebo ve spojení s nimi.
Tato norma platí také pro dveřní zámky pro spotřebiče spadající do rozsahu platnosti IEC 60335-1.
Tato norma platí také pro jednotlivé dveřní zámky použité jako součást řídicího systému nebo dveřní zámky, které tvoří mechanicky nedílnou část vícefunkčních řídicích zařízení, která mají neelektrické výstupy nebo používají motory.
Dveřní zámky pro zařízení, která nejsou určena pro normální použití v domácnosti, která však smí být používána veřejností, jako jsou zařízení určená pro používání laiky v obchodech, v lehkém průmyslu a v zemědělství spadají do rozsahu platnosti této normy.
Tato norma také platí pro funkční bezpečnost systémů s nízkou bezpečnostní složitostí vztahující se k těmto systémům a řídicím zařízením používajícím dveřní zámky jako ovládací prvek.
Tato norma platí pro dveřní zámky s elektrickými obvody a řídicími obvody, které jsou např. ovládány bimetaly, magnetickými cívkami, paměťovými kovy, tlakovými prvky, teplotně citlivými prvky nebo elektronickými prvky.
Tato norma platí také pro ruční řídicí zařízení v případech, kdy tvoří elektricky a/nebo mechanicky nedílnou část dveřních zámků.
Tato norma platí také pro dveřní zámky napájené AC nebo DC proudem se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 690 V AC nebo 600 V DC.
Tato norma nebere zřetel na hodnotu odezvy automatického působení dveřního zámku, pokud taková hodnota odezvy závisí na způsobu montáže dveřního zámku v zařízení. Tam, kde je hodnota odezvy důležitá pro ochranu uživatele nebo okolí, musí být použita hodnota definovaná v příslušné normě na zařízení nebo stanovená výrobcem.
Tato norma také platí pro dveřní zámky zahrnující elektronické součástky; požadavky na ně jsou uvedeny v příloze H a pro dveřní zámky používající termistory jsou požadavky uvedeny v příloze J.

Označení ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (361960)
Katalogové číslo 508466
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135084661
Tato norma nahradila ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty