ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960) Aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4+A1

Tato část IEC 60730 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními, včetně elektrických řídicích zařízení pro ohřev, klimatizaci a podobné aplikace. Zařízení smí využívat elektřinu, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci.
V této normě se pod termínem "zařízení" rozumí "spotřebič a zařízení".
Tato norma se použije pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty tvořící součást řídicího systému automatizace budov v rozsahu platnosti ISO 16484.
Tato norma se také použije pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty, které smí být používány veřejností, jako například zařízení určená pro použití v obchodech, kancelářích, nemocnicích, farmách a v průmyslových a komerčních aplikacích.
Tato norma se nevztahuje na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty určené výhradně pro aplikace v průmyslových procesech, není-li to výhradně uvedeno v příslušné výrobkové normě.
Tato norma se vztahuje na inherentní bezpečnost, provozní hodnoty, provozní doby a provozní sekvence, jsou-li spojeny s bezpečností zařízení, a na zkoušení automatických elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty používaných v zařízeních nebo spolu se zařízeními.
Příklady takových řídicích zařízení zahrnují termostaty ohřívačů vody, řídicí zařízení ventilátorů, omezovače teploty a tepelné pojistky.
Tato norma se také použije pro funkční bezpečnost systémů s nízkou úrovní složitosti a systémů snímání teploty s nízkou složitostí.
Tato norma platí také pro elektrickou bezpečnost řídicích zařízení pro snímání teploty s neelektrickými výstupy, jako jsou řídicí zařízení pro tok chladiva a plynu.
Tato norma se použije na ruční řízení, je-li elektricky a/nebo mechanicky integrováno do automatického řídicího zařízení pro snímání teploty
Požadavky pro ruční přepínače, které netvoří součást automatického řízení, jsou obsaženy v IEC 61058-1.
Tato norma se použije na řídicí zařízení pro snímání teploty napájené AC nebo DC zdrojem se jmenovitým napětím nepřesahujícím 690 V AC nebo 600 V DC.
Tato norma nebere do úvahy hodnotu odezvy automatické činnosti řídicího zařízení pro snímání teploty, je-li tato hodnota odezvy závislá na způsobu montáže zařízení. Má-li hodnota odezvy významný účel z hlediska ochrany uživatele nebo okolí, musí být použita hodnota stanovená v příslušné výrobkové normě nebo stanovená výrobcem zařízení.
Tato norma také platí pro řídicí zařízení pro snímání teploty obsahující elektronická zařízení, jejichž požadavky jsou uvedeny v příloze H a řídicí zařízení pro snímání teploty používající termistory NTC nebo PTC, jejichž požadavky jsou uvedeny v příloze J.
Tato norma platí pro jednoúčelová zařízení, jak jsou definována v této normě.

Označení ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960)
Katalogové číslo 509471
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 2020
Datum účinnosti 1. 3. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135094714
Tato norma nahradila ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 (361960) z července 2019
ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960) z října 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků