ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960) Aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 715 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4+A1

Tato část IEC 60730 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními, včetně elektrických řídicích zařízení pro ohřev, klimatizaci a podobné aplikace. Zařízení smí využívat elektřinu, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci.
V této normě se pod termínem "zařízení" rozumí "spotřebič a zařízení".
Tato norma se použije pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty tvořící součást řídicího systému automatizace budov v rozsahu platnosti ISO 16484.
Tato norma se také použije pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty, které smí být používány veřejností, jako například zařízení určená pro použití v obchodech, kancelářích, nemocnicích, farmách a v průmyslových a komerčních aplikacích.
Tato norma se nevztahuje na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty určené výhradně pro aplikace v průmyslových procesech, není-li to výhradně uvedeno v příslušné výrobkové normě.
Tato norma se vztahuje na inherentní bezpečnost, provozní hodnoty, provozní doby a provozní sekvence, jsou-li spojeny s bezpečností zařízení, a na zkoušení automatických elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty používaných v zařízeních nebo spolu se zařízeními.
Příklady takových řídicích zařízení zahrnují termostaty ohřívačů vody, řídicí zařízení ventilátorů, omezovače teploty a tepelné pojistky.
Tato norma se také použije pro funkční bezpečnost systémů s nízkou úrovní složitosti a systémů snímání teploty s nízkou složitostí.
Tato norma platí také pro elektrickou bezpečnost řídicích zařízení pro snímání teploty s neelektrickými výstupy, jako jsou řídicí zařízení pro tok chladiva a plynu.
Tato norma se použije na ruční řízení, je-li elektricky a/nebo mechanicky integrováno do automatického řídicího zařízení pro snímání teploty
Požadavky pro ruční přepínače, které netvoří součást automatického řízení, jsou obsaženy v IEC 61058-1.
Tato norma se použije na řídicí zařízení pro snímání teploty napájené AC nebo DC zdrojem se jmenovitým napětím nepřesahujícím 690 V AC nebo 600 V DC.
Tato norma nebere do úvahy hodnotu odezvy automatické činnosti řídicího zařízení pro snímání teploty, je-li tato hodnota odezvy závislá na způsobu montáže zařízení. Má-li hodnota odezvy významný účel z hlediska ochrany uživatele nebo okolí, musí být použita hodnota stanovená v příslušné výrobkové normě nebo stanovená výrobcem zařízení.
Tato norma také platí pro řídicí zařízení pro snímání teploty obsahující elektronická zařízení, jejichž požadavky jsou uvedeny v příloze H a řídicí zařízení pro snímání teploty používající termistory NTC nebo PTC, jejichž požadavky jsou uvedeny v příloze J.
Tato norma platí pro jednoúčelová zařízení, jak jsou definována v této normě.

Označení ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960)
Katalogové číslo 509471
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 2020
Datum účinnosti 1. 3. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135094714
Změny a opravy A2 1.21t
Tato norma nahradila ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 (361960) z července 2019
ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960) z října 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků