ČSN ISO/IEC 3309 (369625) Zrušená norma

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Vysokoúrovňové řízení datového spoje (HDLC) - Struktura rámce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje strukturu rámce pro systémy datové komunikace, které používají procedury bitově orientovaného vysokoúrovňového řízení datového spoje (HDLC). Určuje relativní pozice různých prvků základního rámce a kombinaci bitů pro oddělovač rámce (příznak). Jsou zde také definovány mechanismy, které se používají, aby se docílila nezávislost bitové struktury (transparentnost) v rámci. Kromě toho jsou definovány dvě zabezpečovací posloupnosti rámce (FCS); jsou definována pravidla pro rozšíření adresového pole; a jsou popsány konvence adresování. Kódování řídicích polí a formáty jsou definovány v jiných mezinárodních normách.

Označení ČSN ISO/IEC 3309 (369625)
Katalogové číslo 21870
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963218700
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 3309 (369625) z června 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)