ČSN 39 5020 (395020) Zrušená norma

Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie

ČSN 39 5020 Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví maximální vnější rozměry nábojů a minimální rozměry vývrtů hlavní 1) a tlaky, případně energie nábojů pro ruční palné zbraně. Je zpracována podle TDCC 2) I - VIII zahrnujících usnesení z XXIII. plenárního zasedání C.I.P. 3). Norma je zpracována na samostatných listech a je určena pro potřeby konstruktérů, výrobců, dovozců a zkušebních a servisních pracovišť.
POZNÁMKY
1. Pojem "vývrt hlavně" zahrnuje ve smyslu ČSN 39 5002-1 kromě vlastního vývrtu i celou nábojovou komoru. Pokud některý rozměr náboje stanovuje výjimečně minimální hodnotu, je označen indexem min (např. emin). Pokud některý rozměr vývrtu hlavně stanovuje výjimečně maximální hodnotu, je označen indexem max (např. r1max).
2. Tableaux des dimensions de Cartouches et de Chambres (rozměrové tabulky nábojů a nábojových komor)
3. Commission Internationale Permanente pour ľepreuve des armes a feu portatives (Mezinárodní stálá komise pro zkoušení ručních palných zbraní)

Označení ČSN 39 5020 (395020)
Katalogové číslo 21975
Cena 4 600 Kč4600
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 760 stran formátu A4
EAN kód 8590963219752
Změny a opravy Z1 10.03t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2014
a nahrazena ČSN 39 5020 (395020)
Tato norma nahradila ČSN 39 5021 (395021) z srpna 1988
ČSN 39 5022 (395022) z srpna 1988
ČSN 39 5111 (395111) z listopadu 1986
ČSN 39 5122 (395122) z listopadu 1986
ČSN 39 5123 (395123) z listopadu 1986
ČSN 39 5124 (395124) z listopadu 1986
ČSN 39 5125 (395125) z listopadu 1986
ČSN 39 5023 (395023) z září 1993
ČSN 39 5025 (395025) z září 1993
ČSN 39 5024 (395024) z září 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 39 50 20
  • ČSN 395020
  • ČSN 39 50 20 : 1997
  • ČSN 395020:1997
  • ČSN 39 5020:1997