ICS 95.020 - Vojenská technika. Vojenství. Zbraně

ČSN EN 16341 (010181) - prosinec 2012 aktuální vydání

Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby - Pořadí významu

190 Kč

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - srpen 2019 aktuální vydání

Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17201-2 (011690) - prosinec 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem

350 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - září 2019 aktuální vydání

Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17201-4 (011690) - srpen 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 4: Predikce hluku projektilu

340 Kč

ČSN EN ISO 17201-5 (011690) - září 2010

Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku

350 Kč

ČSN 39 5001 (395001) - březen 1995

Expanzní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 39 5002-1 (395002) - květen 1996

Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

622 Kč

ČSN 39 5002-2 (395002) - srpen 1997

Civilní střelné zbraně a střelivo - Mechanické zbraně - Všeobecné termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 39 5003 (395003) - duben 1998 aktuální vydání

Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t

262 Kč

ČSN 39 5004 (395004) - listopad 2006 aktuální vydání

Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení

190 Kč

ČSN 39 5005 (395005) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení civilních palných zbraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t

372 Kč

ČSN 39 5006 (395006) - prosinec 1993

Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.97t, Z2 11.98t

189 Kč

ČSN 39 5007 (395007) - květen 1994

Zkoušení loveckých a sportovních zbraní a expanzních přístrojů za ztížených klimatických podmínek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.97t, Z2 11.98t

189 Kč

ČSN 39 5008 (395008) - listopad 1995

Historické ruční palné zbraně. Zbraně nabíjené ústím. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.97t, Z2 8.15t

129 Kč

ČSN 39 5009 (395009) - březen 2014 aktuální vydání

Historické ruční palné zbraně - Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím - Technické požadavky - Zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.15t

222 Kč

ČSN 39 5011 (395011) - leden 2006 aktuální vydání

Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní

190 Kč

ČSN 39 5045 (395045) - listopad 1992

Pistolové a revolverové hlavně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 39 5060 (395060) - listopad 1992

Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla uzamykacích vůlí ručních palných zbraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 12.92, Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 39 5061 (395061) - leden 1993

Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla nábojových komor ručních palných zbraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 39 5105 (395105) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.17t, Z2 10.21t

530 Kč

ČSN 39 5106 (395106) - březen 2014 aktuální vydání

Kontrola střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.17t, Z2 10.21t

327 Kč

ČSN 39 5107 (395107) - listopad 1993

Kontrola referenčního střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

97 Kč

ČSN 39 5107 (395107) - říjen 2021 nové vydání

Kontrola referenčního střeliva

125 Kč

ČSN 39 5118 (395118) - květen 1991

Střelivo pro plynové zbraně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 39 5301 (395301) - březen 1994

Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 10.21t

530 Kč

ČSN 39 5302 (395302) - leden 2006

Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

125 Kč

ČSN 39 5302 (395302) - říjen 2021 nové vydání

Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači

125 Kč

ČSN 39 5305 (395305) - leden 2006 aktuální vydání

Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů

230 Kč

ČSN 39 5334 (395334) - prosinec 1992

Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 39 5350 (395350) - leden 2006 aktuální vydání

Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky

190 Kč

ČSN 39 5360 (395360) - červenec 2018 aktuální vydání

Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky

230 Kč

ČSN 39 5401 (395401) - listopad 1997

Civilní střelné zbraně a střelivo - Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně

340 Kč