Třída 39 - ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU

Zobrazit obsah třídy 39 - Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5001 (395001) - listopad 2021 aktuální vydání

Expanzní zbraně a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení

190 Kč

ČSN 39 5002-1 (395002) - květen 1996

Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

622 Kč

ČSN 39 5002-2 (395002) - srpen 1997

Civilní střelné zbraně a střelivo - Mechanické zbraně - Všeobecné termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 39 5003 (395003) - listopad 2021 aktuální vydání

Civilní palné zbraně - Obecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení

230 Kč

ČSN 39 5004 (395004) - listopad 2006

Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

190 Kč

ČSN 39 5004 (395004) - září 2022 nové vydání

Expanzní pracovní přístroje - Technické požadavky - Zkoušení

190 Kč

ČSN 39 5005 (395005) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení civilních palných zbraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.17t, Z2 5.22t

497 Kč

ČSN 39 5006 (395006) - prosinec 1993

Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.97t, Z2 11.98t

189 Kč

ČSN 39 5007 (395007) - květen 1994

Zkoušení loveckých a sportovních zbraní a expanzních přístrojů za ztížených klimatických podmínek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.97t, Z2 11.98t, Z3 5.22t

221 Kč

ČSN 39 5008 (395008) - červenec 2022 nové vydání

Palné zbraně nabíjené ústím - Ruční a lafetované zbraně - Technické požadavky - Zkoušení

230 Kč

ČSN 39 5011 (395011) - leden 2006 aktuální vydání

Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní

190 Kč

ČSN 39 5020 (395020) - duben 2017 aktuální vydání

Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie

190 Kč

ČSN 39 5045 (395045) - listopad 1992

Pistolové a revolverové hlavně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 39 5060 (395060) - listopad 1992

Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla uzamykacích vůlí ručních palných zbraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 12.92, Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 39 5061 (395061) - leden 1993

Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla nábojových komor ručních palných zbraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 39 5105 (395105) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.17t, Z2 10.21t

530 Kč

ČSN 39 5106 (395106) - březen 2014 aktuální vydání

Kontrola střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.17t, Z2 10.21t

327 Kč

ČSN 39 5107 (395107) - říjen 2021 aktuální vydání

Kontrola referenčního střeliva

125 Kč

ČSN 39 5118 (395118) - červen 2022 nové vydání

Střelivo pro plynové zbraně

190 Kč

ČSN 39 5301 (395301) - březen 1994

Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 10.21t

530 Kč

ČSN 39 5302 (395302) - říjen 2021 aktuální vydání

Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači

125 Kč

ČSN 39 5305 (395305) - leden 2006 aktuální vydání

Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.21t

355 Kč

ČSN 39 5306 (395306) - listopad 2021 aktuální vydání

Zbraně pro civilní potřebu - Zařízení pro měření tlaku - Technické požadavky

125 Kč

ČSN 39 5334 (395334) - prosinec 1992

Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 39 5350 (395350) - leden 2006 aktuální vydání

Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.22t

222 Kč

ČSN 39 5360 (395360) - červenec 2018 aktuální vydání

Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.22t

262 Kč

ČSN 39 5401 (395401) - listopad 1997

Civilní střelné zbraně a střelivo - Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně

340 Kč