ČSN EN 61267 (364715) Zrušená norma

Lékařské diagnostické rentgenové přístroje - Podmínky záření využívané pro stanovení charakteristik

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61267:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1267:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma stanovuje zkušební postupy, které za účelem stanovení parametrů systémů nebo komponentů lékařského diagnostického rentgenového zařízení vyžadují přesně definované podmínky záření. S výjimkou mamografie norma neplatí pro podmínky, kde se skokové změny absorpce záření záměrně využívá k úpravě parametrů svazku záření. Měření citlivosti film-fólie není obsaženo v této normě. Tento předmět bude zpracován v normě ISO. Tato norma pojednává o metodách generování svazků záření za takových podmínek záření, které se zpravidla používají ve zkušebních laboratořích, nebo zkušebnách výrobců, ke stanovení charakteristických údajů lékařských diagnostických rentgenových zařízení. Příklady takových podmínek záření jsou svazky záření vycházející z rentgenového zářiče, nebo podmínky záření simulující svazky záření na výstupním povrchu těla po průchodu pacientem. Úplná specifikace podmínek záření je dána spektrálním rozložením svazku záření. Kapitoly 5 a 6 pojednávají o podmínkách záření, při kterých svazky záření v podstatě neobsahují rozptýlené záření. Kapitoly 7, 8, 9 a 10 pojednávají o podmínkách záření (svazků), zahrnujících rozptýlené záření. ČSN EN 61267 (36 4715) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN EN 61267 (364715)
Katalogové číslo 22102
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963221021
Změny a opravy Z1 9.06t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN EN 61267 ed. 2 (364715)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)