ČSN EN ISO 10360-2 (990510) Zrušená norma

Souřadnicová měřicí technika - Část 2: Hodnocení technického stavu souřadnicových měřicích strojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 10360-2:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10360-2:1994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Norma má následující části, a to: Část 2: Hodnocení technického stavu souřadnicových měřicích strojů, část 3: Zkouška technického stavu SMS s otočným stolem jako čtvrtou osou. (O první části se v době vydání této druhé části text normy nezmiňuje.) Tato druhá část normy ISO 10360 specifikuje: přejímací zkoušku, kterou se zjišťuje, zda technický stav souřadnicového měřicího stroje (dále jen SMS) a snímacího systému SMS odpovídá údajům výrobce; periodickou zkoušku, umožňující uživateli zjišťovat technický stav SMS a snímacího systému SMS; vloženou zkoušku (kontrolu), umožňující uživateli kontrolovat SMS a snímací systém SMS v období mezi periodickými zkouškami (viz příloha A); ve vztahu k trojrozměrné chybě měření délky SMS schopné měřit body v prostoru v pravoúhlých (kartézských), válcových nebo kulových (sférických) souřadnicích). Provádí se omezený počet zkoušek v libovolné části pracovního prostoru SMS. Zkoušky musí být provedeny ve třech nenadbytečných osách (vylučují se osy totožné s osami snímacího systému SMS). ČSN EN ISO 10360-2 (99 0510) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN EN ISO 10360-2 (990510)
Katalogové číslo 21906
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963219066
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 10360-2 (252011)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10360-1 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

ČSN EN ISO 10360-10 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu

ČSN EN ISO 10360-12 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů

ČSN EN ISO 10360-2 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

ČSN EN ISO 10360-3 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

ČSN EN ISO 10360-4 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

ČSN EN ISO 10360-5 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systém s jednotlivým a složeným snímacím dotekem

ČSN EN ISO 10360-6 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 6: Odhad chyb při výpočtu prvků přiřazených metodou nejmenších čtverců

ČSN EN ISO 10360-7 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy

ČSN EN ISO 10360-8 (252011)
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti

ČSN EN ISO 10360-9 (252011)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy