ICS 17.040.30 - Přístroje pro měření délky a úhlu

ČSN EN ISO 3040 (013135) - listopad 2016 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14253-3 (014100) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření

230 Kč

ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - březen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15530-3 (014101) - červen 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů

340 Kč

ČSN EN ISO 17450-3 (014103) - listopad 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerování prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14638 (014104) - říjen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14978 (014105) - září 2019 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Všeobecné pojmy a požadavky na měřící vybavení pro GPS

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 9493 (014106) - červenec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové a metrologické charakteristiky

230 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - srpen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13102 (014403) - květen 2013 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální úchylkoměr - Konstrukce a metrologické charakteristiky

230 Kč

ČSN EN ISO 1938-1 (014444) - květen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Mezní kalibry lineárních rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1938-2 (014444) - srpen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kalibry kotoučové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-1 (014445) - prosinec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16610-20 (014445) - prosinec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 20: Lineární profilové filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-22 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 22: Lineární profilové filtry: Spline filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-40 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 40: Morfologické filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-41 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Morfologické filtry: Diskové a horizontální lineární segmentové filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-60 (014445) - květen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 60: Lineární plošné filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-61 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 25178-1 (014451) - říjen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Část 1: Indikace textury povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-605 (014451) - listopad 2014

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda)

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-606 (014451) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (variace sond)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-70 (014451) - listopad 2014

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 70: Ztělesněné míry

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460) - březen 2015

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 2: Pravidla

550 Kč

ČSN 25 1100 (251100) - leden 1960

Délková měřítka. Přehled

65 Kč

ČSN 25 1101 (251101) - leden 1960

Priame oceľové dĺžkové meradlá. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 25 1104 (251104) - červenec 1962

Dĺžkové meradlá. Oceľové stáčacie metre a dvojmetre. Základné ustanovenia

125 Kč

ČSN 25 1105 (251105) - listopad 1965

Meračské pásma. Základné ustanovenia

125 Kč

ČSN 25 1110 (251110) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá s presahmi

32 Kč

ČSN 25 1112 (251112) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá s delením na zošikmenej hrane

32 Kč

ČSN 25 1113 (251113) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá

32 Kč

ČSN 25 1124 (251124) - leden 1960

Oceľové ohybné dĺžkové meradlá

32 Kč

ČSN 25 1125 (251125) - leden 1960

Oceľové tenké dĺžkové meradlá

32 Kč

ČSN 25 1126 (251126) - leden 1960

Oceľové ohybné dĺžkové meradlá modelárske

32 Kč

ČSN 25 1127 (251127) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá k stojančekom

32 Kč

ČSN 25 1128 (251128) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá k stojančekom s jemným nastavovaním

32 Kč

ČSN 25 1135 (251135) - leden 1986

Dřevěné skládací metry a dvoumetry

125 Kč

ČSN 25 1140 (251140) - červenec 1962

Dĺžkové meradlá. Oceľové stáčacie metre a dvojmetre s voľným pásmom

32 Kč

ČSN 25 1141 (251141) - červenec 1962

Dĺžkové meradlá. Oceľové stáčacie metre a dvojmetre s automaticky vťahovaným pásmom

32 Kč

ČSN 25 1150 (251150) - leden 1959

Meracie pásma v puzdre oceľové

32 Kč

ČSN 25 1151 (251151) - leden 1960

Meracie pásma vo vidlici

32 Kč

ČSN 25 1152 (251152) - leden 1959

Meracie pásma na kruhu

32 Kč

ČSN 25 1155 (251155) - leden 1959

Meracie pásma v puzdre tkaninové

32 Kč

ČSN 25 1157 (251157) - leden 1960

Oceľové pásma s delením centimetrovým

32 Kč

ČSN 25 1158 (251158) - leden 1960

Oceľové pásma s delením decimetrovým

32 Kč

ČSN 25 1159 (251159) - leden 1960

Tkaninové pásma s delením centimetrovým

32 Kč

ČSN 25 1200 (251200) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Typy

125 Kč

ČSN 25 1201 (251201) - leden 1962

Hmatadlá. Všeobecné ustanovenia

65 Kč

ČSN 25 1210 (251210) - leden 1962

Obkročné hmatadlá

32 Kč

ČSN 25 1212 (251212) - leden 1962

Obkročné hmatadlá so stavacou skrutkou

32 Kč

ČSN 25 1215 (251215) - leden 1962

Dutinové hmatadlá

32 Kč

ČSN 25 1217 (251217) - leden 1962

Dutinové hmatadlá so stavacou skrutkou

65 Kč

ČSN 25 1230 (251230) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvky jednostranné. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1233 (251233) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvky oboustranné. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1235 (251235) - říjen 1985

Posuvná měřidla. Oboustranné posuvky s kruhovým číselníkem a s hloubkoměrem. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 25 1238 (251238) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvky oboustranné s hloubkoměrem. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1282 (251282) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvné hloubkoměry s nosem. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1295 (251295) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvné výškoměry. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1400 (251400) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Typy

125 Kč

ČSN 25 1401 (251401) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Technické požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 3611 (251402) - květen 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Mikrometry pro vnější měření - Návrh a metrologické charakteristiky

230 Kč

ČSN EN ISO 13385-1 (251403) - březen 2020 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 1: Konstrukce a metrologické charakteristiky posuvných měřidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13225 (251404) - listopad 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení; Výškoměry - Konstrukce a metrologické charakteristiky

340 Kč

ČSN 25 1406 (251406) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometrické hlavice. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1420 (251420) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry s rovinnými měřicími doteky. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1428 (251428) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry s rovinnými výměnnými měřicími doteky. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1430 (251430) - listopad 1974

Dutinová mikrometrická měřidla

32 Kč

ČSN 25 1435 (251435) - listopad 1974

Mikrometrické odpichy pevné pro rozsahy 100 až 1000 mm

65 Kč

ČSN 25 1438 (251438) - listopad 1974

Mikrometrické odpichy skládací s nástavky pro rozsahy 100 až 1300 mm

65 Kč

ČSN 25 1442 (251442) - listopad 1974

Mikrometrické hloubkoměry pro rozsah 0 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 1451 (251451) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na plech. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1455 (251455) - listopad 1974

Třmenová mikrometrická měřidla s rozšířenými doteky

32 Kč

ČSN 25 1456 (251456) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na drát. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1458 (251458) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na stěny trubek. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1469 (251469) - prosinec 1986

Mikrometry na závity s výměnnými doteky. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 25 1470 (251470) - listopad 1986

Mikrometry na závity s výměnnými doteky. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1472 (251472) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na ozubená kola. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1473 (251473) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na výrobky s vydutým povrchem. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1474 (251474) - listopad 1974

Mikrometry s tvarovými měřicími doteky. Základní rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.87t

64 Kč

ČSN 25 1670 (251670) - prosinec 1963

Lístkové škáromery

65 Kč

ČSN EN ISO 463 (251801) - září 2006

Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.08t

250 Kč

ČSN 25 1802 (251802) - červen 1987

Číselníkové odchýlkomery s hodnotou dielika 0,01 mm. Metódy kontroly

125 Kč

ČSN 25 1900 (251900) - prosinec 1968

Měřidla. Nářadí pro měření přesnosti obráběcích strojů. Přehled

350 Kč

ČSN 25 1901 (251901) - prosinec 1968

Měřidla. Nářadí pro měření přesnosti obráběcích strojů. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 25 1910 (251910) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny se středicími důlky

32 Kč

ČSN 25 1911 (251911) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny pro revolverové hlavy

32 Kč

ČSN 25 1912 (251912) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny pro vřetena automatických soustruhů

32 Kč

ČSN 25 1913 (251913) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny pro hlavy revolverových soustruhů

32 Kč

ČSN 25 1926 (251926) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny s kuželovou stopkou Morseovou

65 Kč

ČSN 25 1927 (251927) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny s kuželovou stopkou metrickou

32 Kč

ČSN 25 1928 (251928) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny s kuželovou stopkou strmou

32 Kč

ČSN 25 1930 (251930) - prosinec 1968

Měřidla. Tupé hroty s kuželovou stopkou Morseovou

32 Kč

ČSN 25 1931 (251931) - prosinec 1968

Měřidla. Tupé hroty s kuželovou stopkou strmou

32 Kč

ČSN 25 1941 (251941) - prosinec 1968

Měřidla. Měřidla kolmosti vřeten ke stojanu a loži

65 Kč

ČSN 25 1950 (251950) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí kuželové kroužky pro brusky

32 Kč

ČSN 25 1960 (251960) - prosinec 1968

Měřidla. Měřidla kolmosti s válcovou stopkou

32 Kč

ČSN 25 1961 (251961) - prosinec 1968

Měřidla. Měřidla kolmosti s kuželovou stopkou Morseovou

32 Kč

ČSN 25 1962 (251962) - prosinec 1968

Měřidla. Měřidla kolmosti s kuželovou stopkou metrickou

32 Kč

ČSN 25 1964 (251964) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí úhelníky pro měření kolmosti

32 Kč

ČSN 25 1967 (251967) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí hranoly pro měření kolmosti

32 Kč

ČSN 25 1970 (251970) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí válce pro měření kolmosti

32 Kč

ČSN 25 1973 (251973) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí válce s přírubou pro měření kolmosti

32 Kč

ČSN EN ISO 10360-1 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t

460 Kč

ČSN EN ISO 10360-10 (252011) - říjen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-12 (252011) - květen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-2 (252011) - srpen 2010 aktuální vydání

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

350 Kč

ČSN EN ISO 10360-3 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

230 Kč

ČSN EN ISO 10360-4 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t

250 Kč

ČSN EN ISO 10360-5 (252011) - říjen 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-6 (252011) - září 2002

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 6: Odhad chyb při výpočtu prvků přiřazených metodou nejmenších čtverců

340 Kč

ČSN EN ISO 10360-7 (252011) - březen 2012

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy

440 Kč

ČSN EN ISO 10360-8 (252011) - září 2014

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti

550 Kč

ČSN EN ISO 10360-9 (252011) - listopad 2014 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy

230 Kč

ČSN 25 2303 (252303) - říjen 1986

Porovnávacie vzorky drsnosti povrchu. Metódy skúšania pre úradné overovanie

340 Kč

ČSN EN ISO 5436-1 (252305) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 1: Hmotné míry

230 Kč

ČSN EN ISO 5436-2 (252305) - září 2014 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 2: Softwarové měřicí etalony

340 Kč

ČSN EN ISO 12179 (252330) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Kalibrace dotykových (hrotových) přístrojů

340 Kč

ČSN 25 3100 (253100) - březen 1982

Kalibry hladké pro díry a hřídele. Druhy

190 Kč

ČSN 25 3101 (253101) - červen 1985

Hladké kalibry pro díry a hřídele. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 25 3102 (253102) - listopad 1980

Kalibry hladké pro rozměry do 500 mm. Mezní úchylky

230 Kč

ČSN 25 3110 (253110) - červen 1953

Mezní měřidla. Válečkové kalibry oboustranné prům. 1 až 30 mm

32 Kč

ČSN 25 3111 (253111) - červen 1953

Mezní měřidla. Dobrá strana válečkových kalibrů prům. 1 až 30 mm

32 Kč

ČSN 25 3112 (253112) - červen 1953

Mezní měřidla. Zmetková strana válečkových kalibrů prům. 1 až 30 mm

32 Kč

ČSN 25 3113 (253113) - červen 1953

Mezní měřidla. Rukojeti oboustranné

32 Kč

ČSN 25 3114 (253114) - leden 1960

Rukojeti oboustranné s pouzdry

32 Kč

ČSN 25 3120 (253120) - červen 1953

Mezní měřidla. Válečkové kalibry jednostranné prům. přes 30 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 3121 (253121) - červen 1953

Mezní měřidla. Dobrá strana válečkových kalibrů prům. přes 30 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 3122 (253122) - červen 1953

Mezní měřidla. Rukojeti jednostranných válečkových kalibrů

32 Kč

ČSN 25 3123 (253123) - červen 1953

Mezní měřidla. Válečkové kalibry jednostranné prům. přes 30 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 3124 (253124) - červen 1953

Mezní měřidla. Zmetková strana válečkových kalibrů prům. přes 30 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 3126 (253126) - červen 1953

Mezní měřidla. Válečkové kalibry oboustranné prům. přes 30 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 3127 (253127) - červen 1953

Mezní měřidla. Rukojeti oboustranných válečkových kalibrů

32 Kč

ČSN 25 3128 (253128) - červen 1953

Mezní měřidla. Šrouby k rukojetím válečkových kalibrů

32 Kč

ČSN 25 3140 (253140) - červen 1953

Mezní měřidla. Ploché kalibry jednostranné prům. 60 až 160 mm

32 Kč

ČSN 25 3142 (253142) - srpen 1953

Mezní měřidla. Ploché kalibry jednostranné prům. 60 až 160 mm

32 Kč

ČSN 25 3145 (253145) - červen 1953

Mezní měřidla. Odpichy s kulovými plochami

32 Kč

ČSN 25 3170 (253170) - červen 1953

Mezní měřidla. Třmenové kalibry oboustranné. Rozsah 3 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 3172 (253172) - červen 1953

Mezní měřidla. Třmenové kalibry oboustranné. Rozsah 2 až 103 mm

32 Kč

ČSN 25 3180 (253180) - červen 1953

Mezní měřidla. Třmenové kalibry jednostranné plechové. Rozsah 2 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 3182 (253182) - červen 1953

Mezní měřidla. Třmenové kalibry jednostranné plechové. Rozsah 3 až 500 mm

32 Kč

ČSN 25 3185 (253185) - červen 1953

Mezní měřidla. Třmenové kalibry jednostranné na zápichy. Rozsah 3 až 300 mm

32 Kč

ČSN 25 3196 (253196) - červen 1953

Mezní měřidla. Třmenové kalibry jednostranné. Rozsah 105 až 500 mm

32 Kč

ČSN 25 3240 (253240) - leden 1960

Mezní měřidla. Mezní kroužky. Dobrá strana

65 Kč

ČSN 25 3241 (253241) - leden 1960

Mezní měřidla. Mezní kroužky. Zmetková strana

65 Kč

ČSN 25 3280 (253280) - leden 1960

Mezní měřidla. Porovnávací kalibry válečkové pro průměry 1 až 18 mm

125 Kč

ČSN 25 3284 (253284) - leden 1960

Mezní měřidla. Porovnávací kalibry kotoučové pro průměry 18 až 80 mm

65 Kč

ČSN 25 3285 (253285) - leden 1960

Mezní měřidla. Porovnávací kalibry ploché pro průměry 80 až 315 mm

65 Kč

ČSN 25 3286 (253286) - leden 1960

Mezní měřidla. Rukojeti pro porovnávací kalibry kotoučové

32 Kč

ČSN 25 3287 (253287) - leden 1960

Mezní měřidla. Šrouby k rukojetím porovnávacích kalibrů kotoučových

32 Kč

ČSN 25 3305 (253305) - duben 1974

Kalibry na nástrojové kužele. Technické předpisy

65 Kč

ČSN 25 3307 (253307) - duben 1981

Kalibry pro kuželová spojení. Úchylky

230 Kč

ČSN EN ISO 3650 (253308) - únor 2000

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Etalony délek - Koncové měrky

340 Kč

ČSN 25 3325 (253325) - říjen 1959

Držáky základních měrek a příslušenství

125 Kč

ČSN 25 3327 (253327) - červen 1962

Dlouhé držáky základních měrek

32 Kč

ČSN 25 3350 (253350) - duben 1974

Kalibry na Morseovy kužele bez vyrážeče

65 Kč

ČSN 25 3351 (253351) - duben 1974

Kalibry na Morseovy kužele s vyrážečem

65 Kč

ČSN 25 3352 (253352) - duben 1974

Kalibry na krátké Morseovy kužele bez vyrážeče

65 Kč

ČSN 25 3353 (253353) - duben 1974

Kalibry na krátké Morseovy kužele s vyrážečem

65 Kč

ČSN 25 3356 (253356) - duben 1974

Kalibry na metrické kužele bez vyrážeče

65 Kč

ČSN 25 3357 (253357) - duben 1974

Kalibry na metrické kužele s vyrážečem

65 Kč

ČSN 25 3360 (253360) - duben 1974

Kalibry na strmé kužele

65 Kč

ČSN 25 3700 (253700) - červen 1959

Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusová a nožová pravítka a nožové úhelníky. Přehled

32 Kč

ČSN 25 3705 (253705) - červen 1959

Kontrolní a rýsovací nářadí. Rozměry pro nastavení sinusových pravítek

590 Kč

ČSN 25 3710 (253710) - prosinec 1972

Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusová pravítka

125 Kč

ČSN 25 3719 (253719) - prosinec 1972

Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusová pravítka s upínacími hroty

125 Kč

ČSN 25 3726 (253726) - červen 1959

Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusové pravítko na kontrolu kuželů

125 Kč

ČSN 25 3741 (253741) - září 1976

Nožová pravítka. Základní rozměry, technické požadavky

125 Kč

ČSN 25 3816 (253816) - leden 1960

Poloměrové šablony lístkové, rozsah 1 až 25 mm

125 Kč

ČSN 25 3845 (253845) - únor 1959

Měrky na kontrolu úhlu čela závitových kotoučových nožů

32 Kč

ČSN ISO 1502 (254011) - srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Kalibry a kontrolování kalibry

350 Kč

ČSN 25 5100 (255100) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Ocelová pravítka, úhelníky, trojúhelníky. Přehled

65 Kč

ČSN 25 5101 (255101) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Ocelová pravítka, úhelníky a trojúhelníky. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 25 5102 (255102) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Přesnost příměrných ploch a hran ocelových pravítek a úhelníků

65 Kč

ČSN 25 5103 (255103) - prosinec 1986

Kontrolní úhelníky 90°. Typy, základní rozměry a technické požadavky

190 Kč

ČSN 25 5110 (255110) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Kontrolní pravítka

65 Kč

ČSN 25 5111 (255111) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Dílenská pravítka

32 Kč

ČSN 25 5113 (255113) - prosinec 1953

Měřidla. Žebrovaná pravítka litinová

32 Kč

ČSN 25 5117 (255117) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Pravítka se zkosenou hranou

32 Kč

ČSN 25 5133 (255133) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací úhelníky

32 Kč

ČSN 25 5145 (255145) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Ploché úhelníky 120°

32 Kč

ČSN 25 5155 (255155) - prosinec 1965

Tesárske uholníky

65 Kč

ČSN 25 5162 (255162) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací trojúhelníky 45°

32 Kč

ČSN 25 5163 (255163) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací trojúhelníky 60°

32 Kč

ČSN 25 5771 (255771) - únor 1954

Válcové olovnice

32 Kč

ČSN 25 5773 (255773) - srpen 1952

Hruškovité olovnice

32 Kč

ČSN 25 6111 (256111) - leden 2004 aktuální vydání

Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Technické požadavky

230 Kč

ČSN 25 6112 (256112) - leden 2004 aktuální vydání

Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Metody zkoušení pro ověřování

125 Kč

ČSN 73 0212-3 (730212) - leden 1997

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

440 Kč

ČSN 73 0212-4 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

230 Kč

ČSN 73 0212-5 (730212) - leden 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

190 Kč

ČSN 73 0212-6 (730212) - listopad 1993

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

230 Kč

ČSN ISO 8322-2 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma

190 Kč

ČSN ISO 8322-7 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování

230 Kč

ČSN 99 0377 (990377) - prosinec 1989

Délková měřidla na metrové zboží. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 99 0378 (990378) - prosinec 1989

Délková měřidla na metrové zboží. Metody zkoušení při úředním ověřování

125 Kč

ČSN 99 0652 (990652) - březen 1990

Posuvná měřidla s nonickou diferencí 0,02 mm. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 99 0656 (990656) - březen 1990

Posuvná měřidla. Posuvky se stavítkem. Rozměry

65 Kč

ČSN 99 1031 (991031) - prosinec 1988

Mechanické úhloměry s noniem. Typy. Technické požadavky

190 Kč