ICS 17.040.30 - Přístroje pro měření délky a úhlu

ČSN 25 1100 (251100) - leden 1960

Délková měřítka. Přehled

65 Kč

ČSN 25 1101 (251101) - leden 1960

Priame oceľové dĺžkové meradlá. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 25 1104 (251104) - červenec 1962

Dĺžkové meradlá. Oceľové stáčacie metre a dvojmetre. Základné ustanovenia

125 Kč

ČSN 25 1105 (251105) - listopad 1965

Meračské pásma. Základné ustanovenia

125 Kč

ČSN 25 1110 (251110) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá s presahmi

32 Kč

ČSN 25 1112 (251112) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá s delením na zošikmenej hrane

32 Kč

ČSN 25 1113 (251113) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá

32 Kč

ČSN 25 1124 (251124) - leden 1960

Oceľové ohybné dĺžkové meradlá

32 Kč

ČSN 25 1125 (251125) - leden 1960

Oceľové tenké dĺžkové meradlá

32 Kč

ČSN 25 1126 (251126) - leden 1960

Oceľové ohybné dĺžkové meradlá modelárske

32 Kč

ČSN 25 1127 (251127) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá k stojančekom

32 Kč

ČSN 25 1135 (251135) - leden 1986

Dřevěné skládací metry a dvoumetry

125 Kč

ČSN 25 1141 (251141) - červenec 1962

Dĺžkové meradlá. Oceľové stáčacie metre a dvojmetre s automaticky vťahovaným pásmom

32 Kč

ČSN 25 1150 (251150) - leden 1959

Meracie pásma v puzdre oceľové

32 Kč

ČSN 25 1151 (251151) - leden 1960

Meracie pásma vo vidlici

32 Kč

ČSN 25 1152 (251152) - leden 1959

Meracie pásma na kruhu

32 Kč

ČSN 25 1155 (251155) - leden 1959

Meracie pásma v puzdre tkaninové

32 Kč

ČSN 25 1157 (251157) - leden 1960

Oceľové pásma s delením centimetrovým

32 Kč

ČSN 25 1158 (251158) - leden 1960

Oceľové pásma s delením decimetrovým

32 Kč

ČSN 25 1159 (251159) - leden 1960

Tkaninové pásma s delením centimetrovým

32 Kč

ČSN 25 1201 (251201) - leden 1962

Hmatadlá. Všeobecné ustanovenia

65 Kč

ČSN 25 1210 (251210) - leden 1962

Obkročné hmatadlá

32 Kč

ČSN 25 1212 (251212) - leden 1962

Obkročné hmatadlá so stavacou skrutkou

32 Kč

ČSN 25 1215 (251215) - leden 1962

Dutinové hmatadlá

32 Kč

ČSN 25 1217 (251217) - leden 1962

Dutinové hmatadlá so stavacou skrutkou

65 Kč

ČSN 25 1230 (251230) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvky jednostranné. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1233 (251233) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvky oboustranné. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1235 (251235) - říjen 1985

Posuvná měřidla. Oboustranné posuvky s kruhovým číselníkem a s hloubkoměrem. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 25 1238 (251238) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvky oboustranné s hloubkoměrem. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1282 (251282) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvné hloubkoměry s nosem. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1295 (251295) - červenec 1980

Posuvná měřidla. Posuvné výškoměry. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1400 (251400) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Typy

125 Kč

ČSN 25 1401 (251401) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 25 1406 (251406) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometrické hlavice. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1420 (251420) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry s rovinnými měřicími doteky. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1428 (251428) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry s rovinnými výměnnými měřicími doteky. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1430 (251430) - listopad 1974

Dutinová mikrometrická měřidla

32 Kč

ČSN 25 1435 (251435) - listopad 1974

Mikrometrické odpichy pevné pro rozsahy 100 až 1000 mm

65 Kč

ČSN 25 1438 (251438) - listopad 1974

Mikrometrické odpichy skládací s nástavky pro rozsahy 100 až 1300 mm

65 Kč

ČSN 25 1442 (251442) - listopad 1974

Mikrometrické hloubkoměry pro rozsah 0 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 1451 (251451) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na plech. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1455 (251455) - listopad 1974

Třmenová mikrometrická měřidla s rozšířenými doteky

32 Kč

ČSN 25 1456 (251456) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na drát. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1458 (251458) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na stěny trubek. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 25 1469 (251469) - prosinec 1986

Mikrometry na závity s výměnnými doteky. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 25 1470 (251470) - listopad 1986

Mikrometry na závity s výměnnými doteky. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1472 (251472) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na ozubená kola. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1473 (251473) - duben 1986

Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry na výrobky s vydutým povrchem. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 25 1474 (251474) - listopad 1974

Mikrometry s tvarovými měřicími doteky. Základní rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.87t

64 Kč

ČSN 25 1670 (251670) - prosinec 1963

Lístkové škáromery

65 Kč

ČSN 25 1802 (251802) - červen 1987

Číselníkové odchýlkomery s hodnotou dielika 0,01 mm. Metódy kontroly

125 Kč

ČSN 25 1900 (251900) - prosinec 1968

Měřidla. Nářadí pro měření přesnosti obráběcích strojů. Přehled

350 Kč

ČSN 25 1901 (251901) - prosinec 1968

Měřidla. Nářadí pro měření přesnosti obráběcích strojů. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 25 1910 (251910) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny se středicími důlky

32 Kč

ČSN 25 1911 (251911) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny pro revolverové hlavy

32 Kč

ČSN 25 1912 (251912) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny pro vřetena automatických soustruhů

32 Kč

ČSN 25 1913 (251913) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny pro hlavy revolverových soustruhů

32 Kč

ČSN 25 1926 (251926) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny s kuželovou stopkou Morseovou

65 Kč

ČSN 25 1927 (251927) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny s kuželovou stopkou metrickou

32 Kč

ČSN 25 1928 (251928) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí trny s kuželovou stopkou strmou

32 Kč

ČSN 25 1930 (251930) - prosinec 1968

Měřidla. Tupé hroty s kuželovou stopkou Morseovou

32 Kč

ČSN 25 1931 (251931) - prosinec 1968

Měřidla. Tupé hroty s kuželovou stopkou strmou

32 Kč

ČSN 25 1941 (251941) - prosinec 1968

Měřidla. Měřidla kolmosti vřeten ke stojanu a loži

65 Kč

ČSN 25 1950 (251950) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí kuželové kroužky pro brusky

32 Kč

ČSN 25 1960 (251960) - prosinec 1968

Měřidla. Měřidla kolmosti s válcovou stopkou

32 Kč

ČSN 25 1961 (251961) - prosinec 1968

Měřidla. Měřidla kolmosti s kuželovou stopkou Morseovou

32 Kč

ČSN 25 1962 (251962) - prosinec 1968

Měřidla. Měřidla kolmosti s kuželovou stopkou metrickou

32 Kč

ČSN 25 1964 (251964) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí úhelníky pro měření kolmosti

32 Kč

ČSN 25 1967 (251967) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí hranoly pro měření kolmosti

32 Kč

ČSN 25 1970 (251970) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí válce pro měření kolmosti

32 Kč

ČSN 25 1973 (251973) - prosinec 1968

Měřidla. Měřicí válce s přírubou pro měření kolmosti

32 Kč

ČSN 25 2303 (252303) - říjen 1986

Porovnávacie vzorky drsnosti povrchu. Metódy skúšania pre úradné overovanie

340 Kč

ČSN 25 3240 (253240) - leden 1960

Mezní měřidla. Mezní kroužky. Dobrá strana

65 Kč

ČSN 25 3241 (253241) - leden 1960

Mezní měřidla. Mezní kroužky. Zmetková strana

65 Kč

ČSN 25 3305 (253305) - duben 1974

Kalibry na nástrojové kužele. Technické předpisy

65 Kč

ČSN 25 3307 (253307) - duben 1981

Kalibry pro kuželová spojení. Úchylky

230 Kč

ČSN 25 3325 (253325) - říjen 1959

Držáky základních měrek a příslušenství

125 Kč

ČSN 25 3327 (253327) - červen 1962

Dlouhé držáky základních měrek

32 Kč

ČSN 25 3350 (253350) - duben 1974

Kalibry na Morseovy kužele bez vyrážeče

65 Kč

ČSN 25 3351 (253351) - duben 1974

Kalibry na Morseovy kužele s vyrážečem

65 Kč

ČSN 25 3352 (253352) - duben 1974

Kalibry na krátké Morseovy kužele bez vyrážeče

65 Kč

ČSN 25 3353 (253353) - duben 1974

Kalibry na krátké Morseovy kužele s vyrážečem

65 Kč

ČSN 25 3356 (253356) - duben 1974

Kalibry na metrické kužele bez vyrážeče

65 Kč

ČSN 25 3357 (253357) - duben 1974

Kalibry na metrické kužele s vyrážečem

65 Kč

ČSN 25 3360 (253360) - duben 1974

Kalibry na strmé kužele

65 Kč

ČSN 25 3700 (253700) - červen 1959

Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusová a nožová pravítka a nožové úhelníky. Přehled

32 Kč

ČSN 25 3705 (253705) - červen 1959

Kontrolní a rýsovací nářadí. Rozměry pro nastavení sinusových pravítek

590 Kč

ČSN 25 3710 (253710) - prosinec 1972

Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusová pravítka

125 Kč

ČSN 25 3719 (253719) - prosinec 1972

Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusová pravítka s upínacími hroty

125 Kč

ČSN 25 3726 (253726) - červen 1959

Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusové pravítko na kontrolu kuželů

125 Kč

ČSN 25 3741 (253741) - září 1976

Nožová pravítka. Základní rozměry, technické požadavky

125 Kč

ČSN 25 3816 (253816) - leden 1960

Poloměrové šablony lístkové, rozsah 1 až 25 mm

125 Kč

ČSN 25 5100 (255100) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Ocelová pravítka, úhelníky, trojúhelníky. Přehled

65 Kč

ČSN 25 5101 (255101) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Ocelová pravítka, úhelníky a trojúhelníky. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 25 5102 (255102) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Přesnost příměrných ploch a hran ocelových pravítek a úhelníků

65 Kč

ČSN 25 5103 (255103) - prosinec 1986

Kontrolní úhelníky 90°. Typy, základní rozměry a technické požadavky

190 Kč

ČSN 25 5111 (255111) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Dílenská pravítka

32 Kč

ČSN 25 5133 (255133) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací úhelníky

32 Kč

ČSN 25 5145 (255145) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Ploché úhelníky 120°

32 Kč

ČSN 25 5155 (255155) - prosinec 1965

Tesárske uholníky

65 Kč

ČSN 25 5162 (255162) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací trojúhelníky 45°

32 Kč

ČSN 25 5163 (255163) - březen 1957

Kontrolní a rýsovací nářadí. Rýsovací trojúhelníky 60°

32 Kč

ČSN 73 0212-3 (730212) - leden 1997

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

440 Kč

ČSN 73 0212-4 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

230 Kč

ČSN 73 0212-5 (730212) - leden 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

190 Kč

ČSN 73 0212-6 (730212) - listopad 1993

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

230 Kč

ČSN ISO 8322-2 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma

190 Kč

ČSN ISO 8322-7 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování

230 Kč
foo