ČSN DIN 18915 (839011) Zrušená norma

Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje DIN 18915, vydání 1990-09. Platí pro všechny práce s půdou při: výsadbách rostlin podle DIN 18 916; zakládání trávníků podle DIN 18 917; technicko biologických zabezpečovacích opatřeních podle DIN 18 918; rozvojové a udržovací péči o rostliny podle DIN 18 919; ochranných opatřeních podle DIN 18 920. Neplatí pro trávníkové plochy na sportovních hřištích podle DIN 18 035 část 4. Normalizovány jsou: hodnocení půd, půdní skupiny pro vegetačně technické účely; požadavky, činnosti při zakládání vegetačních ploch, průzkumy a kontrola, metody zkoušení. Osnova i požadavky normy zahrnují jak technologické, tak jiné (i hygienické) požadavky na půdy. V mnoha případech odkazem na obecně závazné právní předpisy v SRN. Typicky je to např. v čl.5.2 Materiály ke zlepšování půd, kde se odkazuje na "Nařízení pro usazování kalů", "Nařízení o hnojivech", "Nařízení o čištění kalů" s poznámkou, že v ČR nejsou obdobné předpisy zavedeny. ČSN DIN 18915 (83 9011) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN DIN 18915 (839011)
Katalogové číslo 21894
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963218946
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN 83 9011 (839011)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)