Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 61010-2-051 (356502) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro mechanické míchání a hnětení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky

ICS: 19.080 Elektrické a elektronické zkoušení

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61010-2-051:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1010-2-051:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato Část 2 normy je určena pro používání spolu s EN 61010-1 :1993. Pozornost by měla být věnována dalším vydáním nebo změnám EN 61010-1. Tato Část 2 normy doplňuje nebo modifikuje příslušné články EN 61010-1. Pokud není v této Části 2 normy uveden odkaz na příslušný článek v Části 1 normy, platí tento v rozsahu tak, jak je to možné. Je-li v této Části 2 normy uvedeno "doplňuje", "mění" nebo "nahrazuje", pak by měl být text části 1 normy příslušně upraven. V kapitole 1 - Rozsah platnosti a předmět normy - se uvádí: "Tato kapitola Části 1 normy platí s výjimkou: 1.1 Rozsah platnosti. Nahrazuje se: Tato Část 2 normy se vztahuje na elektrická laboratorní zařízení a jejich příslušenství pro mechanické míchání a hnětení, kde mechanická energie ovlivňuje tvar, velikost nebo homogenitu materiálů a jejich složek. Takováto zařízení, obsahující topné články jsou uvedeny v IEC 1010-2-010 (ČSN EN 61010-2-010)." Norma specifikuje nejen ochranu před úrazem elektrickým proudem (kapitola 6), ale i ochranu před zářením, včetně laserových zdrojů a před zvukovým a ultrazvukovým tlakem (kapitola 12), ochranu před unikajícími plyny, explozí a implozí (kapitola 13) a další. Většinou ovšem pouze odkazem na platnou část 1, nebo s jejím doplněním. ČSN EN 61010-2-051 (35 6502) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN EN 61010-2-051 (356502)
Katalogové číslo 21642
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963216423
Změny a opravy Z1 7.04t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN EN 61010-2-051 ed. 2 (356502)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 61010-031 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou

ČSN EN 61010-1 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

ČSN EN 61010-2-011 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení

ČSN EN 61010-2-012 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

ČSN EN 61010-2-020 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

ČSN EN 61010-2-030 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

ČSN EN 61010-2-033 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí