ČSN DIN 18920 (839061) Zrušená norma

Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje DIN 18920, vydání 1990-09. Platí pro přípravu a provádění stavebních činností v sídlech a krajině. Slouží k ochraně jednotlivých dřevin a rostlinných porostů, jakož i ploch určených pro vegetaci, u kterých ekologická, estetická, ochranná nebo jiná hodnota není zpravidla dosažitelná pomocí náhrady buď vůbec, nebo teprve až po létech. Normalizovány jsou: příčiny škod, ochranná opatření, průzkumy a kontrola. ČSN DIN 18920 (83 9061) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN DIN 18920 (839061)
Katalogové číslo 21844
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963218441
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN 83 9061 (839061)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)