ČSN ISO 5767 (268813) Zrušená norma

Motorové vozíky pracující za zvláštních podmínek stohování se zdvihacím zařízením naklopeným vpřed - Doplňková zkouška stability

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 5767:1992. Tato norma specifikuje doplňkovou zkoušku pro ověření stability vozíků stohujících z rovného podlaží se zdvihacím zařízením naklopeným vpřed a s břemenem ve zdvižené poloze (viz obrázek 1). Vztahuje se k následujícím vozíkům a je navíc použitelná pro zkoušky stability pro každý typ vozíku za normálních provozních podmínek: čelní vidlicové vysokozdvižné vozíky, o jmenovité nosnosti nejvýše 50 000 kg, vysokozdvižné vidlicové vozíky s výsuvným zdvihacím zařízením a obkročné, o jmenovité nosnosti nejvýše 5 000 kg, paletové stohovače a vysokozdvižné plošinové vozíky s naklápěcím zdvihacím zařízením, o jmenovité nosnosti nejvýše 5 000 kg. Zkouška stability je podrobně popsána. ČSN ISO 5767 (26 8813) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN ISO 5767 (268813)
Katalogové číslo 21839
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963218397
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)