ČSN EN 60534-2-3 (134523) Zrušená norma

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy

ČSN EN 60534-2-3 Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento oddíl IEC 60534-2 platí pro regulační armatury pro průmyslové procesy a stanoví postupy zkoušek průtoku pro stanovení následujících veličin, užitých v rovnicích v IEC 60534-2-1 a IEC 60534-2-2:
a) průtokový součinitel C;
b) součinitel regenerace tlaku samotné regulační armatury FL;
c) kombinovaný součinitel regenerace tlaku a tvaru potrubí regulační armatury s připojenými přídavnými zařízeními FLP;
d) součinitel tvaru potrubí FP;
e) mezní poměrné součinitele tlakového spádu xT a xTP;
f) součinitel typu armatury Fd;
g) součinitel vlivu Reynoldsova čísla FR.

Označení ČSN EN 60534-2-3 (134523)
Katalogové číslo 56408
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963564081
Změny a opravy Z1 9.16t
Norma byla zrušena k 20. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 (134510)
Tato norma nahradila ČSN EN 60534-2-3 (134523) z června 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy

ČSN EN 60534-2-4 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah

ČSN EN 60534-2-5 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-5: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin vícestupňovými regulačními armaturami s mezistupňovou regulací