ČSN 36 1005 (361005) Zrušená norma

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Mezní hodnoty hluku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné použití, které jsou napájeny ze sítě nebo z baterií. Podobným použitím se rozumí použití v podobných podmínkách jako v domácnostech, např. v restauracích, kavárnách, čajovnách, holičstvích nebo kadeřnictvích, samoobslužných prádelnách atd., pokud není v normě pro měření hluku příslušného spotřebiče určeno jinak. Norma neplatí pro: - spotřebiče, zařízení nebo stroje navržené výhradně pro průmyslové nebo odborné účely; - spotřebiče, které jsou nedílnými částmi budovy nebo jejich instalací, jako je zařízení pro klimatizaci, vytápění a ventilaci (s výjimkou ventilátorů pro domácnost, odsavačů par nad sporáky a volně stojících topných spotřebičů), olejové hořáky pro ústřední topení, čerpadla pro přívod vody a pro systémy odpadních vod; - samostatné motory nebo generátory; - spotřebiče pro venkovní použití. Tato norma stanoví mezní hodnoty hluku, vyjádřené v hladinách akustického výkonu A, LWA v dB, pro dále uvedené spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichž hodnoty hluku byly naměřeny podle v kapitole 2 uvedených odpovídajících norem. Z hygienického hlediska stojí za pozornost kapitola 3 jíž se normalizují mezní hodnoty hluku jednotlivých spotřebičů, a to takto: Čl.3.1 Vysavače prachu: Mezní hodnoty hluku vysavačů prachu vybavených základním příslušenstvím na čištění koberců, jejichž hodnoty hluku byly měřeny podle ČSN EN 60704-2-1, s příkonem do 750 W nesmějí překročit 78 dB, s příkonem nad 750 W nesmějí překročit 80 dB. Čl.3.2 Teplovzdušné ventilátory: Mezní hodnoty hluku teplovzdušných ventilátorů se zabudovaným výhřevným tělesem a s axiálním výstupem vzduchu, jejichž hodnoty hluku byly měřeny podle ČSN EN 60704-2-2, nesmějí překročit 53 dB. Čl.3.3 Automatické pračky: Mezní hodnoty hluku automatických bubnových praček s jedním společným bubnem na praní i odstřeďování, jejichž hodnoty hluku byly měřeny podle ČSN EN 60704-2-4, nesmějí při praní překročit 65 dB, při odstřeďování 78 dB. Čl.3.4 Vířivé pračky: Mezní hodnoty hluku elektrických vířivých praček, jejichž hodnoty hluku byly měřeny podle ČSN EN 60704-2-4, nesmějí při praní překročit 70 dB. Čl.3.5 Akumulační pokojová topidla: Mezní hodnoty hluku akumulačních pokojových topidel, jejichž hodnoty hluku byly měřeny podle ČSN EN 60704-2-5, nesmějí v době nočního provozu překročit 40 dB, v době denního provozu 50 dB. ČSN 35 1005 byla vydána v červnu 1997. Nahradila čl. 51 a 52 ČSN 36 1005-03 z 30 srpna 1984, čl. 51 a 52 ČSN 36 1005-04 z 27. října 1986, čl. 51 a 52 ČSN 36 1005-08 z 30. srpna 1984, čl. 51 a 52 ČSN 36 1005-13 z 30. srpna 1984, čl. 51 a 52 ČSN 36 1005-17 z 30. srpna 1984. Tím pozbývají výše uvedené normy platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN 36 1005 (361005)
Katalogové číslo 22125
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963221250
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
Tato norma nahradila ČSN 36 1005-03 (361005) z prosince 1985
ČSN 36 1005-04 (361005) z prosince 1987
ČSN 36 1005-08 (361005) z prosince 1985
ČSN 36 1005-13 (361005) z prosince 1985
ČSN 36 1005-17 (361005) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 10 05
  • ČSN 361005
  • ČSN 36 10 05 : 1997
  • ČSN 361005:1997
  • ČSN 36 1005:1997