ČSN EN ISO 14010 (010910) Zrušená norma

Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Všeobecné zásady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma obsahuje všeobecné zásady provádění environmentálních auditů. Zmíněné zásady lze použít pro všechny typy environmentálních auditů. Jakákoliv činnost, která je definována v souladu s touto mezinárodní normou jako environmentální audit, má vyhovět zde uvedeným doporučením.

Označení ČSN EN ISO 14010 (010910)
Katalogové číslo 26276
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963262765
Norma byla zrušena k 1. 5. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 19011 (010330)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)