ČSN EN ISO 19011 (010330) Zrušená norma

Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení auditora a týmu auditorů. Organizace mohou mít více než jeden systém managementu.
Tato mezinárodní norma je určena k použití širokému spektru možných uživatelů, včetně auditorů, organizací zavádějících systémy managementu a organizací, které potřebují provádět audity systémů managementu na základě smluvních nebo právních důvodů. Uživatelé této mezinárodní normy mohou návod využít při vytváření vlastních požadavků, týkajících se auditu. Návod obsažený v této mezinárodní normě může být také využit pro účely vlastního prohlášení a může být užitečný pro organizace zabývající se výcvikem auditorů nebo certifikací osob.

Označení ČSN EN ISO 19011 (010330)
Katalogové číslo 90788
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963907888
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 19011 (010330)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 19011 (010330) z dubna 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)