ČSN EN 60998-1 (370670) Zrušená norma

Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro připojovací zařízení jako samostatné celky pro spojování dvou nebo více elektrických měděných vodičů (odpovídajících HD 383) tuhých (jednodrátových nebo vícedrátových) nebo ohebných, o průřezu 0,5 mm2 do 35 mm2 včetně, o jmenovitém napětí nejvýše AC 1 000 V při kmitočtu do 1 000 Hz včetně a DC 1 500 V tam, kde je elektrická energie použita pro domácnost a podobné účely. Připojovací zařízení odpovídající této normě nesmí vyžadovat použití speciálních nástrojů jiných než pro šroubová připojovací zařízení.
Tato norma obsahuje všeobecné požadavky, které mají být použity společně s částí 2 obsahující podrobné specifické požadavky. Tato norma neplatí pro svorky určené k připojení upravených vodičů (pájených, s okem, s kolíkem, apod.) ani pro svorky, které jsou součástí přístrojů se silnými vibracemi.

Označení ČSN EN 60998-1 (370670)
Katalogové číslo 21933
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963219332
Změny a opravy A1 12.01t, Z1 3.05t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
a nahrazena ČSN EN 60998-1 ed. 2 (370670)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60998-1 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami

ČSN EN 60998-2-2 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami

ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci

ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 (370670)
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení