ČSN ISO/IEC 8802-3 (369206) Zrušená norma

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 3: Metoda mnohonásobného přístupu reagujícího na nosnou a detektující kolizi (CSMA/CD) a specifikace fyzické vrstvy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "ISO/IEC 8802-3:1996 Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 3: Metoda mnohonásobného přístupu reagujícího na nosnou a detekujícího kolizi (CSMA/CD) a specifikace fyzické vrstvy byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako ČSN ISO/IEC 8802-3 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. Obsahově nicméně norma neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN ISO/IEC 8802-3 (36 9206) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN ISO/IEC 8802-3 (369206)
Katalogové číslo 21887
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963218878
Norma byla zrušena k 1. 10. 2008
a nahrazena ČSN ISO/IEC 8802-3 (369206)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 8802-2 (369206)
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 2: Řízení logického spoje