ICS 35.100.80 - Místní počítačové sítě (LAN)

ČSN ISO/IEC 8881 (369223) - červen 1997

Systémy zpracování informací - Datová komunikace - Používání protokolu paketové úrovně X.25 v lokálních sítích

230 Kč

ČSN ETS 300 268 (873540) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 269 (873541) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 2,048 Mbit/s. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 270 (873542) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 34 368 kbit/s. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 271 (873543) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 139 264 kbit/s. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 272 (873544) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 155 520 kbit/s. Systémy SDH založené na doporučeních CCITT G.707, G.708 a G.709. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 273 (873545) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Řízení vrstvy ovládání přístupu k přenosovému prostředí (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 274 (873546) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Specifikace požadavků na řízení vrstvy ovládání přístupu k přenosovému prostředí (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 275 (873547) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Propojování velkoměstských sítí (MAN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 276 (873548) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 622 080 kbit/s. Systémy SDH založené na doporučeních CCITT G.707, G.708 a G.709

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 277 (873549) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 622 080 kbit/s. Systémy SDH založené na doporučeních CCITT G.707, G.708 a G.709. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 278 (873550) - duben 1995

Síťová hlediska (NA). Podpora existujících služeb se zaručenou konstantní bitovou rychlostí a s určeným přenosovým zpožděním ve velkoměstské síti (MAN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč