ČSN ISO 1000 (011301) Zrušená norma

Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN ISO 1000 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1000:1992. Tato mezinárodní norma popisuje mezinárodní soustavu jednotek (v kapitolách 3, 4, 6); doporučuje vybrané dekadické násobky a díly jednotek SI pro všeobecné použití a uvádí některé další jednotky, které se mohou používat s mezinárodní soustavou jednotek (v kapitolách 5 a 7 a v příloze A); cituje definice základních jednotek SI (v příloze B). Normalizovány jsou: jednotky SI (kapitola 4) - Základními jednotkami jsou nadále metr (m), kilogram (kg), sekunda (s) , ampér (A), kelvin (K), mol (mol), kandela (cd). Norma obsahuje v tabulce 2 a 3 odvozené jednotky SI. Z nich tabulka 3 specifikuje odvozené jednotky, používané např. v problematice ochrany lidského zdraví, a to jsou: aktivita /radionuklidu/ (becquerel - Bq), pohlcená dávka, měrná sdělená energie, kerma, index pohlcené dávky (gray -Gy) a dávkový ekvivalent, index dávkového ekvivalentu (sievert - Sv). Dále jsou normalizovány násobky jednotek SI, použití jednotek SI a jejich násobků, pravidla pro zápis značek jednotek, jednotky mimo SI, které se mohou používat s jednotkami SI a jejich násobky. ČSN ISO 1000 (01 1301) byla vydána v červnu 1997. Nahradila ČSN 01 1300 z 10.4.1987.

Označení ČSN ISO 1000 (011301)
Katalogové číslo 21612
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963216126
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
a nahrazena ČSN ISO 80000-1 (011300)
Tato norma nahradila ČSN 01 1300 (011300) z února 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)